Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA topp car autó szerviz debrecen égerházi imre karosszéria javítás olcsó Debrecen karosszéria fényezés matricaeltávolítás szélvédőcsere kipufogójavítás Kyokushin Karate Debrecen Kyo.Hungária Team - Kyokushin Karate Debrecen

A nyelvművelés kártékonyságáról és ármánykodásáról
Az oldal új címre (http://web.unideb.hu/~tkis/) költözött, de 2011 végéig elérhető lesz és frissül a régi címeken is (http://dragon.klte.hu/~tkis/, http://delfin.klte.hu/~tkis/)

 

Tartalom
A 2001. évi nyelvtörvényről || A korábbi nyelvtörvényekről || Miért nincs szükség nyelvművelésre? || Az ÉS „pincei bogár”-vitája || Értelmező kéziszótár, határontúli magyar szavak és nyelvművelés || Érzelemrokonító forraszték || Vegyesek

Legújabbak

 

Ez az oldal azért készült, hogy egy helyre gyűjtve bemutassa, hogyan tehettek szert hatalomra, befolyásra egy áltudomány képviselői, milyen eszközöket alkalmaznak a naiv beszélők megtévesztése és a hatalomhoz jutás érdekében, hogyan terrorizálnak egy egész nyelvközösséget, hogyan bélyegeznek meg embercsoportokat anyanyelvük (anyanyelvváltozatuk) miatt.

A nyelvtudomány kutatási eredményei szerint ugyanis a nyelvművelés egy magát alkalmazott nyelvészetnek nevező áltudomány, a nyelvi megbélyegzés intézményesített és államilag támogatott formája, olyan mesterséges szelekciós eszköz, melynek segítségével a hatalmon lévő elit elkerülheti, hogy más csoportok tagjaival versengenie kelljen, merthogy ezeknek a csoportoknak a tagjait egyszerűen félreállítja. A nyelvművelés előíró (preskriptív) szemléletében rejtett lingvicizmus (nyelvi rasszizmus) húzódik meg, ami hozzákapcsolódik általános emberi és nemzeti értékekhez (hazafiság, nemzettudat, az ország függetlensége, irodalom), ezzel elfedve a ligvicizmus okozta veszélyeket.

Az oldal készítője igyekszik idejétől, kedvétől és a lehetőségektől függően minél teljesebben bemutatni azt, hogy hogyan vélekedik a nyelvtudomány a magukat nyelvművelőknek, nyelvvédőknek tituláló, Bolinger által rendkívül visszafogottan csak nyelvészeti kuruzslóknak, vajákosoknak, sámánoknak nevezett nyelvcsőszökről, a szellemi alvilág álnyelvész szélhámosairól. Ez az oldal készen természetesen soha nem lesz, amíg lesznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy jogukban áll másokat nyelvhasználatuk miatt kioktatni.

Indulásképpen a reklámnyelv szabályozása mögé bújtatott nyelvtörvény és az ezzel kapcsolatos reakciók közzétételét kezdtem meg, de az oldalon nyelvművelés egyéb vonatkozásai is helyet kaptak.

Ez az oldal céljai szerint segíteni igyekszik mind a nyelvműveléssel mint kutatási tárggyal foglalkozó tudósokat, mind azokat az érdeklődőket, akik osztják a nyelvészek véleményét, mely szerint „a nyelv az, amit az emberek beszélnek, nem pedig az, amit egyesek szerint beszélniük kell” (Mario Pei), és eddig is gyanakodtak rá, hogy a nyelvművelés a legszemélyesebb, alapvető emberi jogainkba való jogsértő beavatkozás, köztörvényes bűncselekmény (vö. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 8. § f) pontja).

Kis Tamás

Interjú az oldalról az oldal szerkesztőjével

Nyelvőr


– Felháborító! Bent is minden csak angolul van kiírva!
(kép: Népszabadság – Lehoczki István)

 

Arany János:

Grammatika versben

El van már temetve ama korcs bennünket,
Nem ficamítja ki többé az eszünket,
Hacsak fel nem támad hetedszer is, mint a
Regényhőst életre hozza egy csöpp tinta.
Nosza, még a többit, ami nem fér főben,
Temessük el ím e kolerás időben;
Mert a nyelvnek is van pestises járványa,
Ha nem volna, csinál doktora, bábája.

Mi a nyelvet rontja, az a legfőbb veszély:
Hogy még a paraszt is mind magyarul beszél.
Grammatikát nem tud, hiába csináljuk,
Mégis egyre darál, egyre fecseg szájuk.
Ugy beszél mint apja, nem halad a korral,
Nemes oltvány helyett él ösi vackorral;
Azt se tudja: ki, mi; azt is összevéti;
Három szál fonal az íge pászmán néki.
Ikes vagy nem ikes, azzal nem törődik,
Gyermeke ha csínt tesz, mondja megverődik;
Szóval annyi bűne, amennyi mondása:
Ez a paraszt beszéd nagy isten-csapása.

Törvény kell a nyelvnek, mert különben elvész
Törvényét ki szabja, mint az a sok nyelvész,
Az a három, négyszáz tudós képviselő,
Kik egy-egy indítványt sürűn hoznak elő,
Sőt nem is indítványt, mert törvénnyé kenik:
Önnön bogarába szerelmes mindenik:
Ez az ás és-t leli olyan iszonyatnak,
Hogy talán a szószt is nevezi mártatnak;
Amaz ly betűtől sáppadoz és ünget,
Hogy ettől a hideg ki nem lél bennünket;
Más az oly és olyan különbségin épűl
S megöli a bűnöst könyörűlet nélkül;
Harmadik máglyára itélne valakit,
Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit;
Van, ki dühös egy-egy régi jámbor szóra;
Mit vétett? ki tudná! nem tetszik az orra;
Van ki írt száz könyvet, s kérkedik hogy soha
Egybe sem tevé ez ártatlan szót: noha!

 

„én mégis inkább azt mondanám, hogy minden nyelvőr valójában a nyelv gyászhuszára”
(Dudás Attila)

 

 

A 2001. évi nyelvtörvényről
A nyelvtörvényt megelőző viták, vélemények | T/4899. számú törvényjavaslat | Hírek a nyelvtörvényről | Állásfoglalások, értelmezések | Vélemények a nyelvtörvényről | Nyelvészek, tudósok a nyelvtörvényről | Külföldi vélemények | A nyelvtörvény tágabb vonatkozásai | Röhögjünk a nyelvtörvényen! 

 

 

 

 

A korábbi nyelvtörvényekről

 

Miért nincs szükség nyelvművelésre?
A klasszikusok szerint | A szociolingvisták szerint | Más nyelvészek és nem nyelvészek szerint

 

A klasszikusok szerint:

A szociolingvisták szerint:

Más nyelvészek és nem nyelvészek szerint

 

Az ÉS „pincei bogár”-vitája (A nyelvművelés mint áltudomány)

Lásd még:

 

Értelmező kéziszótár, határontúli magyar szavak és nyelvművelés
Az Értelmező kéziszótár új kiadásába felvett (Magyarországról nézve) határontúli magyar szavak és Balázs Géza 2005. áprilisi 17-i gúnyolódása
(MP3) apropóján
(lejegyzett szövegét lásd Kontra Miklós előadásában)

Nyelvművelői jajongások:

 

Érzelemrokonító forraszték
Vélemények a magyar nyelv védelme alkotmányba foglalásának elmebeteg ötletéről, majd ennek finomított folytatásáról

Az események a Hírszerzőn:

Schmitt Pál birkózása a magyar nyelvvel és a helyesírással:

 

Vegyesek

Legújabb írások az oldalon

Utolsó módosítás: 2011. április 25.

 

Nyelvművelő írások, interjúk és egyéb amatőr, dilettáns, nyelvészkedő hályogkovács oldalak

 

 

Az oldal látogatottsága 2006. április 23. óta: