Hajdú Online - 2002.02.20, 11:51 (Hajdú-bihari Napló 59/43 [2002. február 20.]: 7)
URL:
http://www.haon.hu/tmh/homepage/local_article.asp?textid=19828

Kocsma vagy pub: ez a kérdés
A keresztnevek választása és a Valentin-nap ünneplése is e kategóriába tartozik.

Megoszlik az üzlettulajdonosok véleménye a gazdasági reklámok és üzletfeliratok magyar nyelvű közzétételéről szóló, hétfőn hatályba lépett törvényről. Némelyek szerint „amerikanizálódó” világunk hozta magával az idegen feliratokat és üzletneveket is.

„Nem derült égből villámcsapás ez a törvény, hiszen már korábban is alkottak a gazdasági szférát érintő, ám a magyar nyelv védelmét szolgáló jogszabályokat” – mondta Hajdúné Csabai Éva, Debrecen jegyzője, hozzátéve, hogy hétfőtől az üzletek működési engedélyeinek kiadásánál külön figyelik azok elnevezéseit, az ellenőrzések során pedig felhívják a figyelmet a határidőkre.

A már működő üzletek tulajdonosaiknak egy évük van arra, hogy eleget tegyenek a törvény passzusának. Az üzletek elnevezésének, feliratainak magyar nyelven való megjelentetésén túl ügyelni kell a közérdekű közlemények, gazdasági reklámok honi nyelven való közlésére is. Ez utóbbiak a sajtó különböző orgánumaiban megjelenő reklámokkal együtt a fogyasztóvédelmi felügyelőség hatáskörébe tartoznak. A felügyelőség pénzbírsággal sújthatja azokat, akik nem tesznek eleget az előírásoknak – tudtuk meg Jeney Gézától, a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség igazgatójától. Hasonló szabályok vonatkoznak a közforgalmú járművekre is: a rajtuk lévő reklámszövegek nem tartalmazhatnak idegen szavakat, szlogeneket. Ezt a műszaki vizsga alkalmával a közlekedési felügyeletek ellenőrzik.

Számos pub, café, teahouse, store és shop működik a városban. Tulajdonosaik, üzemeltetőik szerint némely elnevezések már meghonosodtak, mindenki érti azokat. Hogy igazán melyek azok, amelyeket a magyar nyelvészek is elfogadnak, arról – hatósági megkeresésre – a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvhelyességi Testülete dönt majd. Debrecen jegyzője szerint nem mindegy, hogyan, hiszen ha szakvéleményt alkot, akkor azt az üzlettulajdonos akár el is vetheti, ha viszont szakhatóságként mondja ki a döntést, akkor az kötelező. Egy magát megnevezni nem kívánó üzletvezető úgy vélekedett, hogy „nagy badarság ez az egész törvény”, de végrehajtani muszáj, hiszen megbüntetik. Basa Attila üzlettulajdonos viszont híve annak, hogy ami magyarul kifejezhető, azt mondjuk vagy írjuk is magyarul, ám úgy véli, olykor az idegen elnevezés jobban kifejezi az üzlet jellegét, tulajdonosai szándékát, vagy csak jobban hangzik. Az új törvény újabb hivatali procedúrát, újabb halom papírt s nem utolsósorban újabb ezresek kiadását jelenti.