Törvény a reklámok, üzletfeliratok magyar nyelvű használatáról 

Budapest, 2001. november 27. (MTI) - Az Országgyűlés 201 igen, 20 nem szavazattal, 96 tartózkodás mellett elfogadta a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvényt kedden.
    Az új jogszabály értelmében a magyar nyelvű sajtóban és médiában közzétett információkat, illetve a gazdasági reklámok szövegét magyar nyelven is közzé kell tenni, kivéve a vállalkozások és az áru nevét. Ezenkívül az üzletek elnevezését és egyéb feliratait, valamint a közérdekű közleményeket magyar nyelven is meg kell jeleníteni.
     A törvény nem vonatkozik a magyar nyelvben már meghonosodott idegen nyelvű kifejezésekre és nem érinti a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogát sem.