Idegen kifejezések ellen
Az Akadémia testülete bírálja el a nyelvhelyességet

Nyelvhelyességi Tanácsadó Testületet hozott létre a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
A gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 5. paragrafusának (1) bekezdésében foglalt feladat ellátására született a testület. Elnöke: Kiefer Ferenc akadémikus; titkára: Kenesei István, a nyelvtudomány doktora; tagjai: Hunyady György akadémikus, Kiss Jenő akadémikus, Balázs Géza, a néprajztudomány kandidátusa, Grétsy László, a nyelvtudomány kandidátusa, Görgey Gábor író. A Nyelvhelyességi Tanácsadó Testület levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 701/518.
A testület feladata, hogy az államigazgatási ügyben eljáró hatóság megkeresésére, ha valamely idegen nyelvű kifejezés meghonosodottsága tekintetében, vagy a magyar nyelvű fordítás nyelvhelyességét illetően kétség merül fel, az eljáró hatóság részére állásfoglalást adjon. Nem feladta az állampolgári bejelentések vizsgálata.
A jogszabály nem vonatkozik a magyar nyelvben már meghonosodott idegen nyelvű kifejezésekre. Ha viszont kétség merül fel egy szó meghonosodása, illetve a magyar nyelvre történő fordításának helyességét illetően, az MTA elnöke által kijelölt tanácsadó testület állásfoglalása lesz az irányadó. A törvény nem érinti a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogát.
(MTI) (Metro 2002. február 15.))