ÉLET ÉS IRODALOM, XLVI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM, 2002. május 17.

Anyanyelvelés?

Az ÉS május 3-i számának Páratlan oldalán a sra szignós cikk a tavalyi XCVI. számú, úgynevezett nyelvtörvényt pécézi ki (Anyanyelvelés). Ebben az író azt bizonygatja, hogy magyar és idegen szó közt gyakran nehéz vagy lehetetlen különbséget tenni. Érdekes módon az írás nem cégfeliratok példáit hozza föl - hiszen erről szól a törvény -, hanem közszavakéit, amelyek ritkán jelennek meg reklámokban, például flexibilis tömlő, amelynek "gégecső" volna a magyar jelentése. A lényeget sra cikke nem érinti. A kérdést másképpen kell megítélni.
      A cégtáblák, reklámok, feliratok idegen elemeinek túlnyomó többségéhez kétség sem fér, hogy nem magyarok, hanem főként angolok, de más nyelvből valók is. Ilyen például a leggyakrabban előforduló shop, vagyis bolt, üzlet, kereskedés, sőt manager shop is van (olykor menedzser shop öszvér írással), amelyben irodafelszerelést árulnak. Egyébként ilyen nevű üzletek Amerikában és az angolszász országokban nincsenek, tehát lehet mondani, hogy ez az "alkotás" magyar szó lett (?!). De mit szóljunk az outlet áruház fogalmához, amely a népi demokrácia elnevezéssel párhuzamba állítható, t. emennek szó szerinti jelentése: népi népuralom. Az outlet maga is szakáruházfélét jelent, vagyis szó szerint: áruházáruház.
      Ám arra a kevés számú vitás esetre a szóban forgó törvény az MTA Nyelvtudományi Intézetét jelöli ki szakvéleményezésre, amelynek munkatársai hitelesen eldönthetik a kérdést.
      De a cégnevekre térve hadd mutassak rá, hogy ezrével burjánzanak a rossz angolsággal (franciasággal stb.), vegyes magyar-angol-német stb. öszszetételek, amelyeknek jelentésük nincs, vagy ha van, nem függ össze a bolt jellegével, csupán parvenü tulajdonosaik műveletlenségéről tanúskodnak. Néhány példát ezekből szeretnék bemutatni:
      Mistral Computerworld: computer és world nem írható egybe; Mistral micsoda, kicsoda? A provanszi szél vagy a provanszál (okcitán) Nobel-díjas költő Frédéric Mistral (1830-1914); de akármelyik, mi közük van a számítógéphez?
      Aknabau Kft. csatornaépítő vállalat: az akna magyar szó, a Bau német, jelentése "építés, építő"; szóval fából vaskarika.
      Portikusz Exclusive Second Hand, magyar felirat nélküli használt ruhák boltja: portikusz alkalmi magyar helyesírás, helyesen porticus: "oszlopos előcsarnok" mint építészettörténeti műszó, exclusive angolos írásmód, Second Hand jó angol kifejezés: de mi köze az oszlopcsarnoknak a használt ruhaneműkhöz?
      Pomme Gold Gyermekruházati Bolt: pomme franciául "alma", Gold németül "arany"; jelentése "arany alma"? A cégtáblán a két o betűt almák képe helyettesíti; franciául pomme d'or, németül Goldapfel volna helyesen.
      Jabert Magánnyomozó Kft.: nem Jabert, hanem Javert a neve Victor Hugo Nyomorultak című regénye ellenszenves zsarujának.
      Nem folytatom. Ezekről az ostobaságokról nem szól a törvény, bűncselekménynek nem volnának minősíthetők, de éppen olyan bosszantóak, mint a magyarázat nélküli helyes idegen szavak. A jó érzésű embernek, még ha tud is angolul vagy az idegen elem nyelvén, ellenszenvesek az idegen nyelvű cégtáblák, reklámok, feliratok. De sokkal inkább bosszantja a csak magyarul tudó, vagy idegen nyelven alig értő lakosságunk túlnyomó többségét. A visszásságot tetézi, hogy a feliratok semmi útmutatást nem adnak az üzlet jellegére nézve, az ott kapható áruk iránt; legtöbbnyire a bolt tulajdonosának neve is hiányzik, nem úgy, mint még a háború előtt és ma is a legtöbb országban, pedig tudtommal a cégtörvény megköveteli ezt a tájékoztatást. A hazai gyakorlat egyedülálló. Németországban szintén elég sok az angol felirat (rokon nyelv és a németek jobban tudnak angolul, mint a magyar lakosság), de megközelítőleg sem anynyi, mint hazánkban. Spanyol nyelvterületen, Dél-Amerikában pedig egyáltalán nincs ilyen gyakorlat.
      A törvény tehát helyes irányba mutat, bár kétséges, mennyire lehet neki érvényt szerezni. Különben Franciaországban és Finnországban szintén van nyelvtörvény. Én magam korábban (Népszabadság, 2001. október 22-i szám 16. lapja) az idegen és helytelen feliratok megadóztatását javasoltam. Az adó ellen lehet morogni, de nehezebb kibújni alóla.
      Még egy észrevételt sra elmefuttatásáról. A laminált szakszóban szakirodalomra és Moldova Györgyre hivatkozva (???!) azt állítja, hogy "ősi magyar gyök" rejtőzik benne (talán ál-lami és va-lami). Remélem, hogy a cikkíró ezt tréfának szánta, mert ekkora sületlenséget nem teszek fel róla, noha stílusa és Moldovára való hivatkozása nem vall humorizálásra.

Fodor István
kutató nyelvész