R. U. P.:

Magyarul vagy külföldiül?

Népszabadság  2000. 03. 17., péntek, 8. oldal

Hazánkban jelenleg semmilyen rendelkezés nem szól arról, miféle nyelvi szabályokat kell betartani az intézménynevek, feliratok esetében, egyáltalán, kötelező-e mindent magyar nyelven kiírni.

Grétsy László nyelvész emlékeztetett: a nyolcvanas évek közepén egy kereskedelmi minisztériumi rendelet szigorúan szabályozta az akkoriban elszaporodó magántulajdonú üzletek, vendéglők névadását, és éppen a jogszabály miatt néhány elnevezést tulajdonosaik megmagyarosítottak. Ezt a rendeletet senki nem vonta vissza – mondja a professzor –, ám betartatni ma már lehetetlen. A külföldi vállalkozások számának megnövekedésével tömegessé váltak az idegen elnevezések, feliratok, ezért néhány éve ismét felvetődött, hogy újra kellene alkotni az elavult jogszabályt. Ez azonban elmaradt. Grétsy szerint ma már talán nem is volna szerencsés a jogi szabályozás. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják: a nyelv tisztaságának védelmére hozott törvények – mint például a szlovák –, bár valóban ritkítják az idegen elemeket, összhatásukban mégis kedvezőtlenek, mert megosztják a társadalmat, sok vitát váltanak ki. Gondot okozna az is, hogy mely szervezet és milyen módon szankcionálja a törvény ellen vétőket.

Nemrégiben Nyíregyházán rendezett találkozót a Professzorok Világtanácsa, ezen megfogalmaztak egy ajánlást: valamennyi tárca a maga illetékességi területén adjon ki utasítást, amelyben arra szólítja fel az érintetteket, az idegen szöveg mellett mindent írjanak ki az ország anyanyelvén is. Azaz ne legyen tilos reklám- vagy egyéb célból idegen föliratot kitenni, de ne sérüljenek az ország polgárainak személyiségi jogai azáltal, hogy saját hazájukban nem értenek meg egy föliratot vagy reklámot. Ennél szigorúbb szabályozást a reklámetikai kódex sem tartalmaz – tudtuk meg a Magyar Reklámszövetség etkikai bizottságának vezetőjétől, Kardos Leától –, ugyanis csak annyit mond: a reklám nem kelthet olyan összhatást, ami nem érthető, vagy sérti a magyar nyelv tisztaságát.

R. U. P.