Cs. I.:

Vezérszónokok az idegen szavak elterjedése ellen

Népszabadság  2001. 09. 4., kedd, 4. oldal

 

Az Országgyűlés hétfőn, az őszi ülésszak első plenáris ülésnapján a koalíciós többség és a MIÉP támogatásával – 204 igen szavazattal, 96 ellenében – név szerinti szavazással úgy döntött, hogy a T. Ház változatlanul háromhetes munkarendben dolgozik. A háromhetenkénti ülésezés kérdése azon a konzultáción is felvetődött, melyet hétfő délelőtt Mádl Ferenc köztársasági elnök folytatott a parlamenti frakciókkal. A kormánypártok már az egyeztetésen megerősítették, hogy a háromhetenkénti üléseket támogatják, mert ez kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszi a törvényalkotási munkát. Az MSZP és az SZDSZ azonban ellenezte mindezt.

A koalíciós többség elfogadta az e heti ülés napirendjét is, ugyanakkor nem szavazták meg, hogy napirendre vegyék azokat a javaslatokat, amelyeket az MSZP és az SZDSZ képviselői tettek különböző vizsgálatokra és vizsgálóbizottságok felállítására. Így többek között elutasították, hogy vizsgálóbizottságot hozzanak létre a miniszterelnöki felelősség tisztázására a Szabadi-ügyben, valamint a Miniszterelnöki Hivatal által 1999 óta kormányzati propagandára és országimázsra fordított költségvetési kiadások vizsgálatára. A kormánypárti képviselők szintén elutasították az MTV Rt. gazdálkodásának vizsgálatáról szóló javaslat napirendre tűzését, és a választási reformbizottság jelentésének megtárgyalását.

Jövőre a magyar nyelven kiadott sajtótermékekben, a rádió- és televízióműsorokban, a gazdasági reklám szövegét,  valamint az üzletek nevét csak akkor használhatják idegen nyelven, ha annak magyar megfelelőjét is feltüntetik. – Ha az Országgyűlés elfogadja az erről szóló törvényjavaslatot, melynek tárgyalását a képviselők hétfőn kezdték, meg kell jeleníteni magyar nyelven a közterületeken és a közlekedési eszközökön elhelyezett idegen nyelvű közlemények szövegét is. A már meghonosodott idegen nyelvű kifejezések nem tartoznak a törvény hatálya alá. Ha a meghonosodottság tekintetében kétség merülne fel, akkor a vitában az MTA Nyelvtudományi Intézetének állásfoglalását kell irányadónak tekinteni. Mindezen rendelkezések „szigorú betartását” a fogyasztóvédelmi, a közlekedési hatóságok, valamint az önkormányzatok jegyzői ellenőrizhetik, szankcionálhatják – hangoztatta expozéjában Hende Csaba, igazságügyi államtitkár.

A parlamenti vitában a kormánypártok a törvény megalkotása mellett érveltek, az MSZP részéről azonban Tóth András egyeztetést szorgalmazott annak érdekében, hogy a pártok találjanak közös megoldást az idegen szavak elterjedése által okozott problémák megoldására. A szocialista képviselők leginkább azt kifogásolták, hogy a javaslat nem eléggé kidolgozott, s számos kiskaput hagy. Legélesebben az SZDSZ bírálta az előterjesztést. Bauer Tamás felvetette, hogy a törvény elfogadása esetén a Sacra Corona, az országimázs és a „monetáris” politika helyett is más kifejezéseket kellene használni. – Csak azt tudom javasolni, hogy ezt az előterjesztést vonják vissza és felejtsék el, mivel ez egy csacsiság – fogalmazott az SZDSZ képviselője. A parlamenti vita lapzártánkkor még tartott.

Cs. I.