2002. Február 19., kedd

BARANYAI  TÜKÖR

5. OLDAL

Kezdődhet a portálháború

A büntetés felső határa a csillagos ég

 

Tegnap lépett hatályba a gazdasági reklámok és az üzletfél-iratok, továbbá az egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételét is előíró törvény. A kereskedelmi portálok magyarítása 2003 januárjáig ráér.

 

Pécs–Budapest

 

Hevenyészett felmérésünk szerint a pécsi Király utcában tizenhét olyan portál található, amelyik magyarul egyáltalán nem értelmezhető, s vagy nyolc olyan, amelyik vitára adhat alkalmat.

Persze nem csak ezért állíthatjuk bízvást, hogy a tegnap életbe lépett nyelvtörvény alkalmazása és értelmezése nem lesz könnyű feladat. Hiszen a jogszabály nem

vonatkozik a magyar nyelvben már meghonosodott idegen nyelvű kifejezésekre – vajon melyek azok? –, s bizony nyelvész legyen a talpán, aki határesetekben dönteni tud arról, mi az ami meghonosodott és melyik az az idegen szó, ami éppen most szeretne meghonosodni? Annak ellenére nehéz lesz a döntés, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a nyelvtörvény miatt egy tanácsadó testületet állított fel.

Mint azt Szűcs András, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség főigazgatója elmondta, az utcai portálok „magyarítása” és közérthetőségének elemzése a helyi jegyzők feladata lesz, a reklámok, az írott és az elektronikus sajtó figyelése pedig a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségek hatáskörébe tartozik majd. A közlekedési eszközök reklámjait a közlekedésfelügyelet lesi. A főigazgató szerint, mivel a bírságolásának sem alsó, sem felső határa nincs, arra figyelmeztetik ügyintézőiket, hogy vitatott, esetben mindig kérjék ki az akadémikusok véleményét a büntetések kiszabása előtt.

Kozma F.

Dr. Szépe György nyelvészprofesszor
– Ezt a törvényt úgy jellemezhetném, mint a nemzeti kisebbrendűség kifejeződését a gyenge identitású népeknél. Ha meghívtak volna szakértőnek a törvényalkotók, kifejezetten elleneztem volna, hiszen nyelvünk az idegenből átvett jövevényszavak által is fejlődik.

Dr. Papp Judit Pécs város jegyzője
– Maradéktalanul örülök a törvénynek, hiszen eddig is sok megjegyzést, levelet és telefont kaptam, már az érthetetlen feliratok miatt, s a kérdést, hogy miért engedélyezzük azokat. Az új engedélyeknél már „helyből” figyelünk a portálokra, a régieket a közterület-felügyelők: fogják szemrevételezni.

Schäffer Ferenc pécsi vendéglős
Úgy gondolom, hogy az idegenforgalom miatt szükséges a portálokon legalább a német és az angol szöveg használata. Miközben természetesen nem vitatom azt sem, hogy a betérő magyaroknak is joguk van arra, hogy közérthetően, szép magyar nyelven olvashassák a feliratokat és tájékozódjanak belőlük.