Tudomány és felelősség az anyanyelv védelmében

N. Tóth Ida:
Az Európa-éremmel kitüntetett Balázs Géza nem híve a „többközpontúságnak”
Magyar Nemzet 2001. október 8. (15. old.)

Hogyan jeleníthetők meg a polgári értékek a médiában nyelvészként? – erre keresi a választ Balázs Géza, aki nyelvművelő tevékenységéért a közelmúltban vette át az Európa-érmet. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mai magyar nyelvi tanszékének tanárát a médiáról és az etikus tudósi magatartásról kérdeztük.

Tíz éve végzem a nyelvi ismeretterjesztő tevékenységet. Ehhez sok támogatást kapok kollégáimtól, tanítványaimtól – mondja Balázs Géza. – Tízéves a Tetten ért szavak című rádióműsorom, a Duna televíziós Hej, hej… című sorozatomról pedig többen mondják, hogy új hangot képvisel a nyelvművelésben. Ráadásul a gyerekek is szeretik nézni: ennek különösen örülök. Ha a gyerekek érdeklődnek a nyelv dolgai iránt, akkor nincs veszve semmi!
– Az idősebb korosztályoknál is tapasztalja ezt az érdeklődést?
– A polgárra jellemző igényes magatartás értelemszerűen nyelvileg is tetten érhető. Aki érdeklődik a világ dolgai iránt, izgatja közvetlen környezete, szem előtt tartja saját és gyermekei jövőjét, közösségi értékeknek alá tudja rendelni magát, követ bizonyos normákat, így törekszik a nyilvános nyelvhasználatban is az igényességre: a választékos kifejezésre, a jobb megértésre és megértetésre. A közösség érdekeit megjelenítő mentalitásnak jelen kell lennie a sajtóban és a tudományban is. Hányan vannak, akik elképzeléseiket, felfedezéseiket napvilágra hozzák anélkül, hogy tekintettel lennének a tágabb összefüggésekre, például arra, hogy árthatnak is vele? Sokszor célszerűbb lenne szűk körben, tudós társaságban megtárgyalni bizonyos elképzeléseket, és – ha úgy tanácsos – hallgatni a nagy nyilvánosság előtt. Bizonyos nyelvészeti elképzelések hangoztatói nincsenek tisztában a felelősségükkel. Nem tudok egyetérteni azokkal, akik például a magyar nyelv határon túli változatai kapcsán harciasan hangoztatják, hogy a demokratikus nyelvi jogokból következően – önálló nyelvváltozattá válnak nemsokára. Persze, ez az állítás is bizonyítható. Az is igaz, hogy az ismert történelmi okokból különféle nyelvi kontaktusjelenségek jönnek létre. Én is bármikor igazolhatom, hogy a csömöri nyelvjárás valójában önálló nyelvként fejlődik, vagy azzá válhat. Mégis mindez hova vezet? Van annak értelme, hogy meggondolatlan kijelentésekkel tovább lazítsunk a közösségi tudaton, miközben tudjuk jól, hogy a nyelvek és nyelvjárások közötti különbségtétel gyakran politikai célokat szolgál?!
– A magyar nyelv esetében tehát nem indokolt többközpontúságról beszélni?
– A magyar nyelv többközpontúságának sulykolását ilyen megfontolásokból veszélyesnek tartom. Miért kell azzal gyengíteni az amúgy is szétszabdalt magyarságot, hogy nyelve egészen más irányba tart Pozsonyban, Kolozsváron, Újvidéken, Lendván és Ungváron. Miért kell tudományos körökben megfogalmazni, hogy nincs közös norma, ha meghatározzuk, erőszakot alkalmazunk, tehát szimbolikusan sem vagyunk az egységes magyar nemzet részei. Ez az egyes indoeurópai nyelvekre kitalált elmélet, a „többközpontúság” a magyar nyelv esetében azért is furcsa, mert Brassótól Nyitráig tökéletesen megértjük egymást. Mindezt a többközpontúságot csak megfejeli az az elképzelés, hogy a nyelvművelés nemcsak haszontalan, hanem káros, mert a személyes, élőnyelvi folyamatokba beavatkozik. Hagyjunk tehát mindenkit békében nyelvileg a maga és a környezete szerint fejlődni! A nyelvművelést sohasem tekintettem „előírónak”, sokkal inkább tanácsadó, együtt gondolkodó, nyelvi öntudatra ébresztő tevékenységnek.
– Hogyan gondolkodnak erről az „érintettek”, a határon túli magyarok?
– A nyelvi többközpontúság gondolatát egy szlovákiai magyar nyelvész kollégám vetette fel a magyar nyelvvel kapcsolatban. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége konferenciát és közgyűlést tartott szeptember végén a Sepsiszentgyörgy melletti Árkoson. A konferencia Együtt vagy külön? – A nyelvi egységesítés esélyei a külső régiókban címmel ugyanezt a kérdést feszegette: leszakadóban van-e a határon túli magyarság nyelvileg is a közösség nagyobbik részéről, vagy egy közös, Kárpát-medencei nyelvi stratégia kialakításával meg lehetne állítani a nyelvváltozatok különfejlődését. Ennek értelemszerűen vannak jelei: a határon túli szaknyelvek például erősen eltérnek a hazai változatoktól, s félő, a szaknyelvek külön fejlődése a többi nyelvi réteget is maga után húzza. Érthető, ha a romániai magyar iskolai nyelv, többek között a fizika vagy a kémia szaknyelve sok román elemet tartalmaz, hiszen szomszédaink terminológiája eltér a miénktől. A román, szlovák, szerb és ukrán nyelv másként osztályozza a világot, ezért más kategóriákkal találkozunk a határon túli tankönyvekben is. Ha ez a szétfejlődés folytatódik, a határon túli fiatalok számára elvész a magyarországi kommunikáció lehetősége szakmájuk területén, mert valószínűleg már az asztalosiparban sem értik meg egymást az itteni és ottani magyarok.
– Mit lehet tenni ebben a helyzetben?
– Szükség volna egy Kárpát-medencei szaknyelvi stratégiára, a határon túli és inneni szakterületek szakemberei és a nyelvészek által létrehozott számítógépes adatbázisra, amelyben megtalálhatók lennének a helyi szakmai kifejezések, és a javasolt közös magyar nyelvi formák. Ezzel nem a kétnyelvűség ellen beszélek. Természetesnek tartom a két- vagy többnyelvűséget. Sőt, úgy gondolom, a magyar nyelv jelenlegi nyelv-geopolitikai helyzete mintaszerű Európában. Mert milyen célokat tűz ki az Európai Unió a nyelvtudással kapcsolatban? Ismerd jól az anyanyelvedet, beszélj egy világnyelven, és lehetőség szerint ismerd szomszédaid egyik nyelvét. Nálunk – történelmi okokból következően – nem nagyon kell román, szlovák, szerb és ukrán fordítót keresni, mert vagy a nemzetiségek, vagy a határon túli magyarok jóvoltából minden irányban bármit gyorsan lefordítanak. Hihetetlenül jók a szomszédokkal a nyelvi kapcsolatteremtési lehetőségeink, ez mintaszerű nyelvpolitikai helyzet Európában. A határon túli nyelvi környezetben is lenne rá lehetőség, hogy a szaknyelv vagy az önkormányzatiság sokszor nyakatekert kifejezéseit pontos magyar szavakkal helyettesítsük. Szlovéniában például községnek nevezik a magyarországi járást. Lendva község a várost és a hozzá kapcsolódó hat falut jelenti, pedig a magyarországi terminológiában erre létezik a járás szó. Aztán vannak olyan esetek, amikor a határon túliak találnak rá a sikeresebb kifejezésre. Nekem nagyon tetszik az erdélyi holdas adás (műholdas csatorna), hullámos sütő (mikrosütő), a beállóhely (parkolóhely). Számomra nagyon rokonszenves a Péntek János kolozsvári egyetemi tanár által bevezetett közös norma fogalma. Világos, hogy létjogosultságuk van az egyéni normáknak, hiszen elüt egymástól a romániai és a szlovákiai magyar nyelvhasználat, ami ráadásul nem azonos az anyaországival, mégis legyen egy közös norma, egy eszményi nyelvváltozat, amely felé törekszünk. Az ember útja mégiscsak a fölfelé törekvés, és ez nincs ellentétben az egyéni, családi, közösségi nyelvi magatartással. Akkor válik megállíthatatlanná a szétrétegződés, a nyelvi elkülönülés, amikor végképp lemondunk a közös örökség ápolásáról. Jelenleg a nyelvművelés leginkább az egyetemeken és a tanárképző főiskolákon folyik.
– Nem hiányzik egy kimondottan a nyelvműveléssel foglalkozó intézmény?
– Nagy szükség lenne egy nyelvművelő intézményre, amelyet a francia és lengyel nyelvtörvény nyomán Magyar Nyelvi Testületnek neveztem el. Ennek legjobb helye a Magyar Tudományos Akadémia lenne, s ez az intézmény együttműködne minden tudományos, oktatási és civil szervezettel, amely a magyar nyelvkultúráért tenni akar. Egyébként az Akadémián ma is létezik a nemzeti stratégiai kutatási program, amelynek keretében dolgozunk a nyelvstratégián. Csakhogy ez a tevékenység intézmény híján nem lehet folyamatos tevékenység.

Szóljon hozzá a fórumban | Nyomtatási verzió