Szele György:

A nyelvi silányság ellen
MH-információ

Magyar Hírlap 1995. április 11. 23

Nyelvi rovatok meg- vagy újraindítását szorgalmazza a többi között a Tudományos Akadémia nyelvi bizottsága most közzétett állásfoglalásában. 1990 előtt a napilapok többségükben nagy hatású fórumai voltak a nyelvművelésnek, az utóbbi években viszont hiányoznak a nyelvi ismeretterjesztésnek ezen formái. Ezért a bizottság fölajánlja szakmai segítségét e rovatok újraindításához és újak alapításához.

A szakmai állásfoglalás előzményeként az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága még január végén kibővített ülést tartott, melyre meghívta az írott sajtó, a rádió és a televízió munkatársait is (sajnos igen kevés médium képviseltette magát). A tanácskozás célja a magyar nyelv művelésének hatékonyabbá tétele volt. Zimányi Árpád arra figyelmeztetett: 1990-től nyelvművelésünkben példátlan visszaesés figyelhető meg: nagy múltú nyelvi rovatok szűntek meg az országos napilapok hasábjain. A rádióban és a televízióban jelentősen csökkent a nyelvművelésre szánt adásidő.

Az ezt követő felszólalásokból megtudhattuk, a nyelv változása 1989–1990-ben gyorsult fel – azaz a sajtónyelvművelés visszaesésével párhuzamosan. Hallhattunk arról is, hogy köztársasági elnökünk igen fontosnak tekinti nyelvünk állapotát.

Grétsy László szorgalmazta a nyelvészek és az újságírók együttműködését. Felmerült a modern sajtótechnika átka, a gépi hibajavítás, amelynek következtében – ha ez ürügyül szolgál a szakember munkájának mellőzésére – gyarapszik a hibák száma.

Az iskolai anyanyelvoktatást is "helyére kell tenni" – mondta Bencédy József –, hiszen a különböző tankönyvek összevisszaságot teremtenek.

Fábián Pál javasolta, hogy a nyelvművelésért kétévente odaítélhető díj alaptőkéjét – esetleg újságok-újságírók közreműködésével – fel kellene emelni, így nagyobb összeggel és gyakrabban lehetne jutalmazni a kiemelkedő nyelvművelést. Földi Ervin felvetette, hogy "negatív díjazásban" lenne részesíthető a különlegesen silány munka.

A bizottság felhívásában a nyelvünkkel való törődésre buzdítja az írott sajtó, a rádió és a televízió munkatársait.

Szele György