Dr. Buda András


Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Postacím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Telefon/Fax.: 52-512-922

E-mail cím: buda@delfin.unideb.hu

 

 

                                   

 

 Szakmai életrajz                     Publikációk                    Előadások                    Letölthető anyagok

  

 

 

 

 

 

 

Buda András szakmai életrajza

 

 

Tudományos fokozat

 

2001 PhD nevelés és sporttudomány;   száma:100/2001

 

Szakterület

 

didaktika, e-learning, tanárképzés

 

Munkahely

 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete

 

Végzettségek

 

2000    Doktori szigorlat

           Debreceni Egyetem

1995    "Vezetőtanárok egy éves pedagógiai-pszichológiai továbbképzése"

           (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

1994    "Kötetlen tanulási tutorok képzése Magyarországon" projekt tutorképző tanfolyam (Know How Found és
  Fővárosi Oktatástechnológiai Központ)

1992    okleveles matematika-ábrázoló geometria-számítástechnika szakos középiskolai tanár (Kossuth Lajos
  Tudományegyetem);   diploma száma:  99/1992

 

Oktatói tevékenység

 

2000-2001    Informatika               Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnázium, Debrecen
1991-1992    Matematika               Péchy Mihály Szakközépiskola, Debrecen

 

Felsőoktatási tapasztalatok

 

2009-                   Tantervelmélet és fejlesztés                Debreceni Egyetem BTK

                            elektronikai eszközökkel

                            (előadás)

2009-                   Informatika az oktatásban                  Debreceni Egyetem BTK

                            (előadás)

2009-                   Multimédia és pedagógia                    Debreceni Egyetem BTK

                            (előadás)

2009-                   Mérőeszköz készítés                         Debreceni Egyetem BTK

                            (gyakorlat)                                       

2008-                   Pedagógiai esetelemzés                      Debreceni Egyetem BTK

                            (gyakorlat)                                       

2008-                   Modern szemléltetés                          Debreceni Egyetem BTK, TTK, IK

                            (gyakorlat)                                       

2004-2010            A pedagógia tanításának                     Debreceni Egyetem BTK

                            módszertana (gyakorlat)                   

2004-2010            Pedagógiai hermeneutika                   Debreceni Egyetem BTK, TTK

                            (előadás)                                          

2003-                   Időszerű oktatáspolitikai kérdések       Debreceni Egyetem Agrártudományi

                            (előadás)                                          Centrum, BTK, TTK

2003-2005            Oktatási vállalkozások                       Debreceni Egyetem

                            (gyakorlat)

1998-                   Pedagógiai programfejlesztés             Debreceni Egyetem BTK, TTK

                            (gyakorlat)                                       Agrártudományi Centrum

1998-                   Pedagógiai értékelés                          Debreceni Egyetem BTK, TTK

                            (előadás és gyakorlat)                       Agrártudományi Centrum

                                                                                  Hittudományi Akadémia

1996-                   Didaktika                                         Debreceni Egyetem BTK, TTK

                            (főkollokvium, előadás, gyakorlat)     Agrártudományi Centrum, MFK

1996-2004            A pedagógus tevékenysége                Debreceni Egyetem BTK, TTK, MFK

                            (gyakorlat)

1994-1997            Műszaki ábrázolás                            Ybl Miklós Műszaki Főiskola

                            (főkollégium és gyakorlat)

1992-1997            Ábrázoló geometria                          Ybl Miklós Műszaki Főiskola
                            (főkollégium és gyakorlat)

1992-1994            Matematika                                      Ybl Miklós Műszaki Főiskola
                            (főkollégium és gyakorlat)

 

Egyéb oktatási tapasztalatok

 

2007- 2009

A távoktatás elmélete és gyakorlata

Debreceni Egyetem

(Felnőttoktatási szakértő képzés)

2007- 2009

Kommunikációelmélet

Debreceni Egyetem

(Felnőttoktatási szakértő képzés)

2006-

Pedagógiai folyamattervezés

Debreceni Egyetem

(szakvizsgás képzés)

2000-

Matematikai, és számítástechnikai alapok

Debreceni Egyetem

(szakvizsgás képzés)

1999-2009

Konfliktusos pedagógiai helyzetek és megoldásuk

Pedagógus-továbbképzési program

(programgazda és tréner)

1997-1998

Matematika

Felvételi előkészítő távoktatásos formában

 

Elnyert pályázatok, ösztöndíjak, tudományos díjak

 

-           2003-2006 Békésy György posztdoktori ösztöndíj

-           1997 PFP. A műszaki tanárok pályaválasztástól pályakezdésig tartó időszakának vizsgálata

-           1993 OTDK Neveléstudományi szekció II. helyezés

-           1990-1992 Pro Regione ösztöndíj

-           1989-1992 Köztársasági ösztöndíj

 

Kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

 

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

RE-PE-T-HA Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban

2009-2011

TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-001.

Horizontális munkacsoport vezető

Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban

2009-2012

TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR

Kutató, szakértő

Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben

2007-2008

HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0008/1.0

Kompetenciaterület vezető

A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése

2004-2005

HEFOP-3.3.1.-P.-2004.-09-0134/1.0

Kutató és alkotószerkesztő

A "rejtett tanterv": változatok iskolai életvilágokra

2003-2004

OTKA T43492

Kutató és kutatásszervező

A műszaki tanárok pályaválasztástól pályakezdésig tartó időszakának vizsgálata

1997

PFP

Kutatásvezető

 

 

Tudományos testületekben tagság, tisztség;
 

-        2006 Kiss Árpád Emlékbizottság

-        2001-tag, MTA Pedagógiai Bizottsága " Informatikai" albizottság

 

A tudományos közéletben való részvétel

 

-        A Kiss Árpád Emlékkonferenciák Programtanácsának tagja, a konferenciák szervezőtitkára.

-        A IV. Országos Neveléstudományi Konferencia Programtanácsának tagja. 2004.

-        A III. Országos Neveléstudományi Konferencia Programtanácsának titkári feladatainak ellátása. 2003.

 

 

Publikációs lista:

 

Tankönyv, jegyzet

 

-        Modern szemléltetés Hallgatói jegyzet HEFOP 3.3.2, 2008

-        Modern szemléltetés Oktatói segédlet HEFOP 3.3.2, 2008

-        Bevezetés az oktatás és az iskola világába. (et. al.) Elektronikus tananyag http://www.ektf.hu/iskola, 2006

-        Iskolai élményvilágok (alkotószerkesztő) Bölcsész konzorcium, 2006

-        Oktatási vállalkozások. (szerzőtárs Holik Ildikó) Debreceni Egyetem Life Long Learning Központ, 2004

-        Pedagógiai eredményvizsgálatok. (szerzőtárs Buda Mariann, Sinka Edit)
     E-book. apertus.elte.hu/phoenix2, 2001

 

Szerkesztett  kötet

 

-       Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Tanulmánykötet. (Szerkesztőtárs Kiss Endre).
    Kiss Árpád Archivum Könyvtára, Debrecen, 2008

-       Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. V. Kiss Árpád Emlékkonferencia.
    Tartalmi összefoglalók. (Szerkesztőtárs Kiss Endre). Kiss Árpád Archivum Könyvtára, Debrecen, 2007

-       Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása. Tanulmánykötet. (Szerkesztőtárs Kiss Endre).
    Kiss Árpád Archivum Könyvtára, Debrecen, 2006

-       Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. Tanulmánykötet. (Szerkesztőtárs Kiss Endre).
    Kiss Árpád Archivum Könyvtára, Debrecen, 2005

-       Az európai tanulási tár és a magyar neveléstudomány. III. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2003

-       Pedagógia és hermeneutika. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002

-       A mindennapok nevelésszociológiája. Pedagógiai eredményvizsgálatok. E-book. apertus.elte.hu/phoenix2, 2001

 

Könyvfejezet

     -       Country Case Study: Hungary. In: Barend Vlaardingerbroek - Neil Taylor (eds.):
             Secondary School External  Examination Systems. Cambria Press, Amherst, New York, 2009.

-       A tantervi-tartalmi implementáció kihívásai. In: Perjés István - Vass Vilmos (szerk.):
    A kompetenciák tantervesítése. Aula, Budapest, 2009.

-       A tanárok életvilága. In: Buda Mariann (szerk): Légkör - közérzet - tanulás.
    Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 2006.

 

 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

 

-       Attitudes of Pedagogues to ICT Devices. Jampaper 2009. 4. sz. Teljes szöveg (PDF):

    http://www.jampaper.eu/Jampaper_ENG/Issue_files/JAM090402e.pdf

-       Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Iskolakultúra. 2009. 12. sz. (Szerzőtárs Kiss Endre)

-       A tanulói teljesítmények értékelése egy holland középiskolában (Szerzőtárs Gerda Henriett)
    Új pedagógiai szemle. 2009. 10. sz.

-       Interdiszciplináris jubileum. Pedagógusképzés. 2007. 4. sz.

-       Neveléstudomány és tanárképzés. Pedagógusképzés. 2007. 1-2 sz.

-       Létezik-e didaktika? Pedagógusképzés. 2007. 1-2 sz.

-       Infokommunikációs technológiák és a pedagógusok. Iskulakultúra, 2007. 4. sz.

    Teljes szöveg (PDF): http://epa.oszk.hu/00000/00011/00114/pdf/2007-4.pdf#page=6

-       Interdiszciplináris pedagógia és ... Pedagógusképzés. 2005. 4. sz.

-       ONK 2003. Pedagógusképzés. 2004. 1. sz.

-       Veszély vagy esély. Kultúra és közösség. 2004. 1. sz.

-       Virtuális kommunikáció. Iskulakultúra, 2003. 2. sz.

    Teljes szöveg (PDF): http://epa.oszk.hu/00000/00011/00068/pdf/szemle2003-2.pdf

-       Virtuális oktatás. Educatio, 2003. 3. sz.

    Teljes szöveg (PDF): http://epa.oszk.hu/01500/01551/00025/pdf/276.pdf

-       eszköz. Educatio, 2002. 4. sz.

    Teljes szöveg (PDF): http://epa.oszk.hu/01500/01551/00022/pdf/692.pdf

-       Mérnöktanár szakos hallgatók pályaválasztási motívumainak vizsgálata. Szakképzési Szemle, 2001. 3. sz.

-       Feszültségek a mérnöktanárok képzésében. Magyar Felsőoktatás, 1998. 4. sz.

-       Mérnöktanár hallgatók pályaválasztása. Educatio, 1998. 3. sz.

 

Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

 

-       Vélelmek és félelmek. In: Ollé János (szerk.): I. Oktatás-Informatikai konferencia.
    ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009.

-       IKT és kultúra In: Juhász Erika (szerk.): Andragógia és közművelődés.
    Acta Andragogiae et Culturae sorozat 21. szám. Debrecen, 2008.

-       Pedagógusok és az IKT kompetenciaterület. 2007. augusztus.
    http://www.bmf.hu/conferences/multimedia2007/17_BudaAndras.pdf

-       Virtuális egyetem - és ami mögötte van. In: Kiss Endre (ed.): Interdiszciplináris pedagógia
    és a tudás társadalma. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 2003.

-       Pályaválasztás? - Mérnöktanár szakos hallgatók a DE Főiskolai karán. In: Bojda Beáta (szerk.)
    Intézményi kutatások a felsőoktatásban. DE Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 2002.

-       Ki akar itt tanár lenni? In: Kiss Endre (ed.): Interdiszciplináris pedagógia.
    Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 2001.

-       Mérnöktanár szakos hallgatók pályaválasztási motívumainak vizsgálata.
    In: Rudas Imre-Bencsik Attila (eds.): Bánki Donát Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszak.
    Bánki Donát Műszaki Főiskola Budapest, 1999.

 

Ismertetés, recenzió

 

-       Kettős "életrajz":gondolatok Dr. Brezsnyánszky László A maga vájta meder című könyvéről.
    Pedagógiai Műhely 2007. 2. sz.

-       Önvédelmi páncél. Iskolakultúra. 2004. 1- sz.

    Teljes szöveg (PDF): http://epa.oszk.hu/00000/00011/00088/pdf/szemle2004-12.pdf

-       Buszmegálló. Educatio, 2002. 3. sz.

    Teljes szöveg (PDF): http://epa.oszk.hu/01500/01551/00017/pdf/499.pdf

-       Zöldebb-e a szomszéd kertje? Educatio, 1998. 4. sz.

 

Egyéb publikációk

 

-       Paradigmaváltás a felsőoktatásban (A NESOR számára írt tanulmány) kézirat
    Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete. Debrecen, 2008.

-       A jövőhöz konvergáló jelen - Pillanatképek az e-learningről (A NETIS számára írt tanulmány)
    kézirat Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete. Debrecen, 2008.

 

 

Bel- és külföldi konferencián tartott előadások:

 

-        A változások mozgatórugói. Elhangzott: III: Taní-tani Konferencia. 2010. január 29-30. Miskolc

-        Hasonlóságok és  különbségek: Elhangzott: II. Oktatás - Informatikai Konferencia. 2010. január 22-23. Budapest

-        A digitalizálódó iskola pedagógusai. Elhangzott: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia.
     2009. november 19-21. Miskolc

-        Előnyök és hátrányok. Elhangzott: VI. Kiss Árpád emlékkonferencia. 2009. szeptember 18-19. Debrecen

-        Gyors, látványos, motiváló. Elhangzott: Multimédia az oktatásban. 2009. június 24-25. Debrecen

-        Az interaktív tábla és a pedagógusok. Elhangzott: II. Taní-tani Konferencia. 2009. február 6. Miskolc

-        Vélelmek és félelmek Elhangzott: I. Oktatás - Informatikai Konferencia. 2009. január 30. Budapest

-        Az IKT és a pedagógusok Poszterbemutató: VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia.
     2008. november 13-15. Budapest

-        IKT kompetenciafejlesztés a Debreceni Egyetemen. Elhangzott: Informatika a felsőoktatásban.
     2008. augusztus 27-29. Debrecen

-        The development of teacher trainees' competence in University of Debrecen.
     Elhangzott: 1st International Conference for Theory and Practice in Education. 2008. május 23. Fürstenfeld

-        Hallgatók IKT kompetenciája Poszterbemutató: V. Pedagógiai Értékelési Konferencia.
     2008. április 11-12. Szeged

-        Az interaktív tábla az oktatásban. Elhangzott: I. Taní-tani Konferencia. 2008. február 1. Miskolc

-        IKT a debreceni iskolákban Elhangzott: VII. Országos Neveléstudományi Konferencia.
     2007. október 25-27. Budapest

-        Mi az, ami számít? Elhangzott: V. Kiss Árpád emlékkonferencia. 2007. szeptember 28-29. Debrecen

-        Pedagógusok és az IKT kompetenciaterület Elhangzott: MultiMédia az oktatásban konferencia
     2007. augusztus 23-24. Budapest

-        Az IKT és a debreceni pedagógusok. Elhangzott: IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia.
     2007. április 12-14. Szeged

-        Az IKT és a pedagógusok. Elhangzott: VI. Országos Neveléstudományi Konferencia.
     2006. október 26-28. Budapest

-        Iskolai élményvilágok. Elhangzott: Az új BA struktúrához igazodó bölcsész
     tananyag-rendszer kialakítása HEFOP Konferencia. 2006. szeptember 28. Budapest

-        IKT és kultúra. Elhangzott: I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia. 2006. szeptember 26-27. Debrecen

-        Iskolai hatásmechanizmusok (szerzőtárs: Hercegh Judit) Poszterbemutató: IV. Pedagógiai
     Értékelési Konferencia. 2006. április 20-22. Szeged

-        A szükséges kérdések válaszai Elhangzott: IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. 2006. április 20-22. Szeged

-        Az iskolák belső világa és a virtualitás. Elhangzott a IV. Kiss Árpád emlékkonferencián.
     2005. november 4-5. Debrecen.

-        A pedagógusok iskolai életvilága. Elhangzott: V. Országos Neveléstudományi Konferencia.
     2005. október 6-8. Budapest

-        Hogyan ismerhető meg kívülről a belső világ? Elhangzott: IV. Országos Neveléstudományi Konferencia.
     2004. október 20-22. Budapest

-        Vállalkozások az oktatásban. Elhangzott: Uniskill konferencia 2004. június 4. Debrecen

-        Mérés-értékelés a nevelési-oktatási intézményekben. Elhangzott: Debreceni Pedagógiai Napok.
     2004. április 21-23. Debrecen

-        Veszély, vagy esély. Elhangzott: Az információs társadalom.
     A Magyar Szociológiai Társaság konferenciája. 2003. november 27-28. Budapest

-        Virtuális oktatás. Elhangzott a III. Kiss Árpád emlékkonferencián. 2003. november 7-8. Debrecen.

-        Problémák a távoktatással. Elhangzott: III. Országos Neveléstudományi Konferencia.
     2003. október 9-11. Budapest

-        Mérés, értékelés az iskolában. Elhangzott az Ady Akadémián 2003 augusztus 11-19.

-        A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem meghívására: "A jövő egyeteme"
     illetve "e-learning, v-teaching" címekkel előadások tartása. 2003 május 2-5. Csíkszereda

-        "Az e-learning ma lehetőség, holnap szükségletté válik." (Rápolti Ida társszerző)
     Elhangzott: Networkshop 2003. április 14-17. Pécs

-        Tudásmérés - az iskolai gyakorlat kérdőjelei. Elhangzott: Tudás és minőség a közoktatásban.
     2003. április 8-11. Debrecen

-        Ellenőrzés és értékelés virtuális környezetben. Elhangzott: II. Országos Neveléstudományi Konferencia.
     2002. október 25-27. Budapest

-        Virtuális kommunikáció. Elhangzott: Pedagógia és hermeneutika. 2002. szeptember 27-28. Debrecen

-        Egyetem falak nélkül. Elhangzott: Egyetemesség és egyetemiség - a bölcsészet helyzete az ezredfordulón.
     2002. szeptember 26-27. Pécs

-        Oktatási módszerek. Elhangzott: Ady Akadémia 2002 augusztus 12-19.

-        Tanulási technikák Elhangzott: Ady Akadémia 2002 augusztus 12-19.

-        A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem meghívására: "A pedagógiai mérés-értékelés elmélete"
      illetve "A mérés-értékelés gyakorlata" címekkel előadások tartása. 2002. május 1-3. Csíkszereda

-        Pedagógiai eredményvizsgálatok. Elhangzott: UNESCO szeminárium. 2002. március 1-2. Budapest

-        Milyen lesz a jövő egyeteme? Elhangzott: II. Kiss Árpád emlékkonferencia. 2001. november 12-13. Debrecen.

-        Mérnöktanárok pályaválasztása, pályakezdése. Elhangzott: I. Országos Neveléstudományi Konferencia.
     2001. október 26-27. Budapest

-        Konfliktushelyzetek és megoldásuk. Elhangzott: Ady Akadémia 2001. augusztus 13-18. Debrecen

-        Kommunikációs technikák fejlesztése. Elhangzott: Ady Akadémia 2000. augusztus 14-19. Debrecen

-        A tanár, aki tetszik nekünk. Elhangzott: INFOÉRA konferencia 1999. november 18-20. Békéscsaba.

-        Ki akar itt tanár lenni? Elhangzott: I. Kiss Árpád emlékkonferencia. 1999. október 12-13. Debrecen.

-        Mérnöktanár szakos hallgatók pályaválasztási motívumainak vizsgálata. Elhangzott a
     Bánki Donáth Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszakán. 1999. szeptember 1-2. Budapest.

-        Konfliktuskezelés az iskolában. Elhangzott: Ady Akadémia 1999. augusztus 10-19. Debrecen

-        Műszaki tanárjelöltek pályaválasztási motívumainak összehasonlítása.
     Elhangzott: Andorka Rudolf konferencia. 1999. április 22-23. Budapest.

-        A Profil rendszer. Elhangzott: Informatika a közoktatásban. 1997. április 3-5. Salgótarján.

-        Ábrázoló geometria a hétköznapokban. Elhangzott az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Tudományos Ülésszakán.
     1993. október 15-16. Debrecen.
 

 

 

Letölthető anyagok

 

Modern szemléltetés

Pedagógiai eredményvizsgálatok

Hogyan készítsünk jó prezentációkat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


visszaVissza