Publikációs lista  –  List of publications

2011

Borbás, A., Herczegh, P.:
Synthesis of lipid II phosphonate analogues.
Carbohydrate Research, 346, 1628-1632, (2011)

Fejes, Zs., Kurtán, T., Raabe, G., Fleischhauer, J., Szilágyi, L., Bényei, A., Gál, Z., Zhao, W., Linhardt, R.J., Cygler, M., Herczegh, P.
Synthesis, structural, and biological studies on a pseudodisaccharide containing a bicyclic, bridged carba-sugar
Tetrahedron Asymmetry, 22, 1404-1410(2011)

Pintér, G., Bereczki, I., Roth, E., Sipos, A., Varghese, R., Udo, E.E., Ostorházi, E., Rozgonyi, F., Phillips, O.A., Herczegh, P.
The effect of systematic structural modifications on the antibacterial activity of novel oxazolidinones
Medicinal Chemistry, 7, 45-55, (2011)

Gunda Tamás:
Átrendeződések a ß-laktám antibiotikumok körében
Magyar Kémiai Folyóirat, 117, 44-46 (2011)

Tankönyv - Book

Gunda Tamás, Sztaricskai Ferenc:
A gyógyszerészi kémia alapjai III
Tankönyv. Debreceni Egyetemi Kiadó 2011, 268 oldal

Ismeretterjesztő könyv - Book

Kovács Lajos, Csupor Dezső, Lente Gábor, Gunda Tamás:
Száz kémiai mítosz
Akadémiai Kiadó, 2011

2010

Fejes, Zs., Mándi, A., Komáromi, I., Majoros, L., Batta, G., Herczegh, P.:
A synthetic and in silico study on the highly regioselective Diels-Alder reaction of the polyenic antifungal antibiotics natamycin and flavofungin
Tetrahedron Letters, 51, 4968-4971, (2010)

Pintér, G., Bereczki, I., Batta, G., Ötvös, R., Sztaricskai, F., Roth, E., Ostorházi, E., Rozgonyi, F., Naesens, L., Szarvas, M., Boda, Z., Herczegh, P.:
Click reaction synthesis of carbohydrate derivatives from ristocetin aglycon with antibacterial and antiviral activity
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 20, 2713-2717 (2010)

Sztaricskai, F., Bereczki, I.:
Antibiotikumok és más mikrobiális eredetű gyógyszerek humán és mezőgazdasági felhasználása - I. rész: Humán felhasználás
Gyógyszerészet, 54, 457-465, (2010)

Sztaricskai, F., Bereczki, I.:
Antibiotikumok és más mikrobiális eredetű gyógyszerek humán és mezőgazdasági felhasználása - II. rész: Inszekticidek, herbicidek és antiparazitikumok
Gyógyszerészet, 54, 591-596, (2010)

Gunda Tamás:
Célzott kemoterápia
Kémiai Panoráma :3, 34-36 (2010)

2009

Pintér G., Batta G., Kéki S., Mándi A., Komáromi I., Takács-Novák K., Sztaricskai F., Rőth E., Ostorházi E., Rozgonyi F., Naesens L., Herczegh P.:
Diazo Transfer-Click Reaction Route to New, Lipophilic Teicoplanin and Ristocetin Aglycon Derivatives with High Antibacterial and Anti-influenza Virus Activity: An Aggregation and Receptor Binding Study.
J. Med. Chem. 52, 6053-6061, (2009)

Fejes Z., Mándi A., Komáromi I., Bényei A., Naesens L., Fenyvesi F., Szilágyi L., Herczegh P.:
A new analogue of the antitumor pericosines possessing a bicyclo[2.2.2]octene skeleton has been synthesized from methyl gallate using oxidative dearomatization and regio- and diastereoselective Diels-Alder reaction as the key steps.
Tetrahedron 65, 8171-8175, (2009)

Ostorházi E., Pintér G., Herczegh P., Kárpáti S., Rozgonyi F.:
Antibacterial activity of a new lipophilic derivatives of teicoplanin.
Journal of Investigative Dermatology 129, S18, (2009)

Naesens L., Vanderlinden E., Rőth E., Jekő J., Andrei G., Snoeck R., Pannecouque C., Illyés, E., Batta G., Herczegh P., Sztaricskai F.:
Anti-influenza virus activity and structure-activity relationship of aglycoristocetin derivatives with cyclobutenedione carrying hydrophobic chains.
Antiviral Research 82, 89-94, (2009)

Pintér G., Horváth P., Bujdosó S., Sztaricskai F., Kéki S., Zsuga M., Kardos S., Rozgonyi F., Herczegh P.:
Synthesis and antimicrobial activity of ciprofloxacin and norfloxacin permanently bonded to polyethylene glycol by a thiourea linker.
J. Antibiotics 62, 113-116, (2009)

Böszörményi, E., Érsek, T., Fodor, A., Fodor, A.M., Földes, L.Sz., Hevesi, M., Hogan, J.S., Katona, Z., Klein, M.G., Kormány, A., Pekár, S., Szentirmai, A., Sztaricskai, F., Taylor, R.A.J.:
Isolation and activity of xenorhabdus antimicrobial compounds against the plant pathogens erwinia amylovora and phytophthora nicotianae
Journal of Applied Microbiology 107, 746-759, (2009)

Könyvfejezet - Book chapter

Gunda Tamás:
7. fejezet, Kórokozókra ható szerek; 8. fejezet, Daganatellenes gyógyszerek.
in: Gyógyszerészi Kémia, pp. 655-823 (Fülöp Ferenc, Noszály Béla, Szász György, Takácsné Novák Krisztina, szerk.) Semmelweis Kiadó, 2009

 

2008

Kéki S., Nagy L., Kuki Á, Pintér G., Herczegh P., Zsuga M.:
Tandem mass spectrometric study of ciprofloxacin-poly(ethylene glycol) conjugate in the presence of alkali metal ions
Int. J. Mass Spectrometry 275, 5104-5109, (2008)

Bereczki I., Kéki S., Herczegh P., Zsuga M.:
Template effect of vancomycin aglycon in the oxidative oligomerization of 1,6-dithio-D-mannitol: A MALDI-TOF MS and solvent effect study.
Carbohydrate Polymers 73, 1-7, (2008)

Furgani G., Böszörményi E., Fodor A., Máthé-Fodor A., Forst S., Hogan J.S., Katona Z., Klein M.G., Stackebrandt E., Szentirmai A., Sztaricskai F., Wolf S.L.:
Xenorhabdus antibiotics: a comparative analysis and potential utility for controlling mastitis caused by bacteria.
J. Appl. Microbiol. 104, 745-758, (2008)

Somogyi L., Batta G., Gunda T.E., Bényei A.C.:
Synthesis and stereochemistry of 3-acetyl-5-aminospiro[1,3,4-thiadiazoline-2,4'-thioflavans].
J. Het. Chem. 45, 489-495, (2008)

Bereczki Ilona, Kéki Sándor, Herczegh Pál, Zsuga Miklós:
Szénhidrát polimerek.
Műanyag és Gumi 45(1), 10-14 (2008)

2007

Nagy M., Szőllősi L., Kéki S., Herczegh P., Batta Gy., Jicsinzky L., Zsuga M.:
Synthesis and self-assembly behavior study of alpha,omega-dicarboxyl-poly(ethylene glycol)-permethyl-6-amino-6-deoxy-beta-cyclodextrin-monoamide: A new beta-cyclodextrin conjugate.
J. Polymer Sci. A 45, 5149-5155, (2007)

Sztaricskai F., Pintér G., Rőth E., Herczegh P., Kardos Sz., Rozgonyi F., Boda Z.:
N-glycosylthioureido aglyco-ristocetins without platelet aggregation activity.
J. Antibiotics 45, 529-533, (2007)

Sztaricskai F., Rőth E., Andrei M., Pelyvás I.F., Herczegh P.
Application of squaric acid esters in aminodeoxy sugar chemistry.
Chem. Letters 36, 1012-1013, (2007)

Pintér G., Batta Gy., Horváth P., Löki I., Kurtán T., Antus S., Kéki S., Zsuga M., Nagy G., Aradi J., Gunda T., Herczegh P.
Supramolecular polymers based on the quadruplex formation of ditopic guanosine macromonomers in nonaqueous media.
Langmuir 23,5283-5285, (2007)

Tankönyv - Book

Gunda Tamás, Sztaricskai Ferenc:
A gyógyszerészi kémia alapjai III
Tankönyv. Debreceni Egyetem OEC 2007, 265 oldal

2006

Kövér, K. E., Batta, G., Fehér K:
Accurate measurement of long-range heteronuclear coupling constants from undistorted multiplets of an enhanced CPMG-HSQMBC experiment.
J. Magn. Resonance 181, 89-97, (2006)

Gunda, E. T., Batta G.:
Reactions of cephalosporin sulfones 3. Synthesis of 2-phenylhydrazonocephem-sulfones. A new potential entry to 2-aminocephems.
J. Hetero. Chem. 43, 183-186, (2006)

Sztaricskai, F., Batta, Gy., Herczegh, P., Balázs, A., Jekő, J., R?th, E., Szabó, P. T., Kardos, Sz., Rozgonyi, F., Boda Z:
A new series of glycopeptide antibiotics incorporating a squaric acid moiety - Synthesis, structural and antibacterial studies.
J. Antibiotics 59, 664-582, (2006)

Szilágyi, Á., Fenyvesi, F., Majercsik, O., Pelyvás, I. F., Bácskay, I., Fehér, P., Váradi, J., Vecsernyés, M., Herczegh, P.:
Synthesis and cytotoxicity of leinamycin antibiotic analogues.
J. Med. Chem. 49, 5626-5630, (2006)

Katona, K., Herczegh, P., Kappelmayer, J., Fésüs, L., Aradi, J.:
Deoxy-adenosine-monophosphate (dAMP) di-n-butylester induces apoptosis by increasing the dATP level in HL-60 cells.
Cancer Letters, 235, 281-290, (2006)

Kéki, S., Batta, Gy., Bereczki, I., Fejes, Zs., Nagy, L., Zajácz, Á., Kandra, L., Kiricsi I., Deák, Gy., Zsuga, M., Herczegh, P:
New types of alpha-amylase enzyme-inhibitory polysaccharides from D-glucal Carbohydrate Polymers.
Carbohydrate Polymers 63, 136-140, (2006)

2005

M. Nagy, S. Kéki, L. Orosz, G. Deák , P. Herczegh, A. Lévai and M. Zsuga:
Novel and Simple Synthesis of Carboxyl-terminated Polyisobutylenes.
Macromolecules 38, 4043-4046, (2005)

M. Palczewska, G. Batta, P. Groves, S. Linse and J. Kuznicki:
Characterization of calretinin I-II as an EF-hand, Ca2+, H+-sensing domain.
Protein Sci, 14, 1879-1887,, (2005)

L. Kandra, J. Remenyik, G. Batta, L. Somsák, G. Gyémánt, K. H. Park:
Enzymatic synthesis of a new inhibitor of alpha-amylases: acarviosinyl- isomaltosyl-spiro-thiohydantoin.
Carbohydr. Res. 340, 1311-1317, (2005)

J. Kövér, J. Tompa, S. Antus, T.E. Gunda:
An Efficient Synthesis of Optically Active 2-[4-(6-Chloro-2-quinoxalinyloxy)-phenoxy]-propionamide Derivatives.
Heterocycl. Comm. 11, 403-406, (2005)

Z. Szilágyi, G. Batta, K. Enczi, M. Sipiczki:
Characterisation of two novel fork-head gene homologues of Schizosaccharomyces pombe: Their involvement in cell cycle and sexual differentiation.
Gene 348, 101-109, (2005)

F. Sztaricskai, A. Sum, E. Rőth, I. F. Pelyvás, S. Sándor, G. Batta, P. Herczegh, J. Reményi, Z. Miklán, F. Hudecz:
A new class of semisynthetic anthracycline glycoside antibiotics incorporating a squaric acid moiety.
J. Antibiotic 58, 704-714, (2005)


2004

Agócs, A., Batta, Gy., Jekő, J., Herczegh, P.:
First synthesis of a dihydroorotidine analogue via a diastereoselective 2+2 photocycloaddition.
Tetr. Asymmetry 15, 283-287, (2004)

Szilágyi, Á., Pelyvás, F. I., Majercsik, O., Herczegh, P.:
Incorporation of the Bioactive moiety of Leinamycin into Thymidine.
Tetr. Letters 45, 4307-4309, (2004)

Tevyashova, A., Sztaricskai, F., Batta, Gy., Herczegh, P., Jeney, A:
Formation of squaric acid amides of anthracycline antibiotics. Synthesis and cytotoxic properties.
Bioorg. Med. Chem. Letters 14, 4783-4789, (2004)

Nagy, M., Orosz, L., Kéki, S., Deák, F., Herczegh, P., Zsuga, M.:
New types of telechelic polyisobutylenes, 1 – Synthesis and characterization of the bis(alpha,beta-D-glucopyranosyl) polyisobutylene.
Macromol. Rapid Commun. 25, 1073-1077, (2004)

Kéki, S., Nagy, M., Deák, Gy., Herczegh, P., Zsuga, M:
Aminotelechelics: A convenient synthesis and characterization of primary amino-terminated telechelic poly(propylene glycol) and polyisobutylene.
J. Polymer Sci. Part A - Polymer Chemistry 42, 587-596, (2004)

Batta, Gy:
Korszerű méréstechnikák az NMR-ben.
Magy. Kém. Foly. 109-110, 127-135, (2004)

Kövér, K. E., Batta, Gy., Kowalewski, J., Ghalebani, L., Kruk, D.:
Internal dynamics of hydroxymethyl rotation from CH2 cross-correlated dipolar relaxation in methyl-beta-D-glucopyranoside.
J. Magn. Res. 167, 273-281, (2004)

Kövér, K. E., Batta, Gy:
More line narrowing in TROSY by decoupling of long-range couplings: shift correlation and 1JNC coupling constant measurements.
J. Magn. Res. 170, 184-190, (2004)

Sipka, S., Szöllősi, I., Batta, Gy., Szegedi, Gy., Illés, Á., Bakó, Gy., Novák, D.:
Decreased chemotaxis of human peripheral phagocytes exposed to a strong static magnetic field.
Acta Physiol. Hung. 91, 59-65, (2004)

Groves, P., Palczewska, M., Molero, M. D., Batta, Gy., Canada, F. J., Jiménez-Barbero, J.:
Protein molecular weight standards can compensate systematic errors in diffusion-ordered spectroscopy.
Analytical Biochemistry 331, 395-397, (2004)

Kandra, L., Gyémánt, G., Zajácz, A., Batta, Gy.:
Inhibitory effects of tannin on human salivary alpha-amylase.
Biochem. Biophys. Res. Commun 319, 1265-1271, (2004)


2003

M. Hornyák, F. Sztaricskai, I. F. Pelyvás and G. Batta:
Synthesis of a novel N-O-interglycosidic disaccharide.
Carbohydrate Research 17, 1787-1792, (2003)

S. Kéki, M. Nagy, G. Deák, P. Herczegh et al.:
Matrix assisted laser desorption/ionization mass spectrometric study of bis(imidazole-1-carboxylate) endfunctionalized polymers.
J. Am. Soc. Mass. Spectr. 14, 117-123, (2003)

M. Palczewska, G. Batta and P. Groves:
Concanavalin A-agarose removes mannan impurities from an extracellulary expressed Pichia pastoris recombinant protein.
Cell Mol. Biol. Lett. 8, 783-792, (2003)

K. E. Kövér, G. Batta and V. J.Hruby:
Solution-phase chemical shift anisotropy as a promising tool to probe intermolecular interactions and peptide bond geometry a case study on N-15-labeled N-alpha-t-Boc-L-valine.
Magn. Reson. Chem. 41, 828-836, (2003)

L. Tamas, T. E. Gunda, G. Batta and F. Sztaricskai:
On the preparation of 2-substituted cephalosporins - Part 2 - Diels-Alder and 1,3-dipolar cycloadditions of 2-crotonoyl (= (2E)-but-2-enoyl), 2-sorboyl (= (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoyl), and 2-cinnamoyl (= (2E)-3-phenylprop-2-enoyl) substituted deacetoxycephalosporanate.
Helv. Chim. Acta 86, 50-58, (2003)


2002

Agócs A., Herczegh P., Sztaricskai F.:
A trimer of phenoxymethyl penicillin sulphone: Synthesis of a new beta-lactam podand.
Journal of Antibiotics 55, 524-527, (2002)

Ágoston K., Kerékgyártó J., Hajkó J., Batta Gy., Lefeber D.J., Kamerling J.P., Vliegenthart J.F.G.:
Synthesis of fragments of the glycocalyx glycan of the parasite Schistosoma mansoni.
Chemistry - European Journal 8, 151-161, (2002)

Herczegh P., Buxton T.B., McPherson J.C., Sztaricskai F., James C. III., Kovács-Kulyassa Á., Brewer P. D., Stroebel G. G., Plowman K. M., Farcasiu D., Hartmann J. F.:
Osteoadsorptive bisphosphonate derivatives of fluoroquinolone antibacterials.
Journal of Medicinal Chemistry 45, 2338-2341, (2002)

Kövér J., Szilágyi L., Antus S., Gunda T., Tompa J.:
Synthesis of optically active 2-[4-(6-chloro-2-benzoxazolyloxy)phenoxy]propionamide derivatives of potential herbicide activity
Heterocyclic Communications 8, 237-242, (2002)

Printsevskaya S.S., Pavlov A.Y., Olsufyeva E.N., Mirchink E.P., Isakova E.B., Reznikova M.I., Goldman R.C., Branstrom A.A., Baizman E.R., Longley C.B., Sztaricskai F., Batta Gy., Preobrazhenskaya M.N.:
Synthesis and mode of action of hydrophobic derivatives of the glycopeptide antibiotic eremomycin and des-(N-methyl-D-leucyl)eremomycin against glycopeptide-sensitive and resistant bacteria
Journal of Medicinal Chemistry 45, 1340-1347, (2002)

Varga Z., Bajza I., Batta Gy., Lipták A.:
Synthesis of the pentasaccharide hapten from the glycopeptidolipid antigen of Mycobacterium avium serovar 12
Tetrahedron Letters 43, 3145-3148, (2002)

Vasas G., Gáspár A., Surányi G., Batta Gy., Gyémánt G., Hamvas M., Máthé C., Grigorszky I., Molnár E., Borbély G.:
Capillary electrophoretic assay and purification of cylindrospermopsin, a cyanobacterial toxin from Aphanizomenon ovalisporum, by plant test (Blue-Green Sinapis Test)
Analitycal Biochemistry, 302, 95-103, (2002)

Gunda Tamás:
Nem antibakteriális hatású ß-laktám antibiotikum analógok: szerkezet és biológiai hatás
Acta Pharmaceutica Hungarica 72, 223-230 (2002)

2001


Marino C, Herczegh P, de Lederkremer R. M.:
Synthesis of beta-D-galactofuranosyl nucleoside analogues. A new type of beta-D-galactofuranosidase inhibitor
Carbohyd. Res. 333, (2001) 123-128

Szilágyi L, Illyés T. Z., Herczegh P.:
Elaboration of a novel type of interglycosidic linkage: syntheses of disulfide disaccharides
Tetrahedron Lett. 42, (2001) 3901-3903

Agócs A, Gunda T. E., Batta G, Kovács-Kulyassa Á, Herczegh P:
Cycloaddition reactions of carbohydrate derivatives. Part 8: Intramolecular cycloaddition of nitrilimines derived from sugars
Tetrahedron Asymmetr. 12, (2001) 469-476

Garadnay, S., Herczegh, P., Makleit S., Friedmann, T., Riba, P., Fürst, S.:
Reactions of morphine derivatives with phenyliodo(III)diacetate (PIDA): Synthesis of new morphine analogues
Curr. Med. Chem. 8, (2001) 621-626

Agócs, A., Herczegh, P., Jäger S., Kiss, L., Batta, Gy..:
Synthesis of 3-oxagranatane-type alkaloid analogs from carbohydrates
Tetrahedron 57, (2001) 235-239

Sztaricskai F., Batta G., Dinya Z., Miroshnikova, O. V., Preobrazhenskaya, M. N. Hernádi, F., Koncz, A., Boda, Z.:
Chemical modification of the eremomycin antibiotic - Formation of a cyclic covalent dimer
J. Antibiot. 54, (2001) 314-319

Pelyvás, I. F., Tóth, Z. G., Vereb, G., Balla, A., Kovács, E., Gorzsás, A., Sztaricskai, F., Gergely, P.:
Synthesis of new cyclitol compounds that influence the activity of phosphatidylinositol 4-kinase isoform, PI4K230
J. Med. Chem. 44, (2001) 627-632

Palczewska, M., Groves, P., Ambrus, A., Kaleta, A., Kövér, E. K., Batta, Gy., Kuznicki, J.:
Structural and biochemical characterization of neuronal calretinin domain I-II (residues 1-100) - Comparison to homologous calbindin D-28k domain I-II (residues 1-93)
Eur. J. Biochem. 268, (2001) 6229-6237

Csávás, M., Borbás, A., Jánossy, L., Batta, Gy., Lipták, A.:
Synthesis of the alpha-L-Araf-(1 ® 2)-beta-D-Galp-(1 ® 6)-(beta-D-Galp-(1 ® 6)-[alpha-L-Araf-(1 ® 2)]-beta-D-Galp-(1 ® 6)-D-Ga1 hexasaccharide as a possible repeating unit of the cell-cultured exudates of Echinacea purpurea arabinogalactan
Carbohyd. Res. 336, (2001) 107-115

Kéki, S., Bodnár, I., Borda, J., Deák, G.y., Batta, Gy., Zsuga, M.:
Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometric study of the oligomers formed from lactic acid and diphenylmethane diisocyanate
Macromolecules 34, (2001) 7288-7293

Varga, Z., Bajza, I., Batta, G., Lipták, A.:
Synthesis of the pentasaccharide hapten from the glycopeptidolipid antigen of Mycobacterium avium serovar 17
Tetrahedron Lett. 42, (2001) 5283-5286

Lipták, A., Jánossy., L., Batta, Gy., Borbás, A., Szejtli., J.:
A new mixed acetal type substitution pattern for a-cyclodextrin. Preparation of hexakis(3-O-benzyl)-a-cyclodextrin
Carbohydrate Lett. 4, (2001) 111-116

Ambrus, A., Batta, Gy., Kövér, E. K., Groves, P., Palczewska, M., Kuznicki, J.:
A calretinin (kalciumkötő fehérje) NMR vizsgálata. Az első két domén.
Biokémia 25, (2001) 37-39

Kövér, K. E., Batta Gy.:
J-modulated TROSY experiment extends the limits of homonuclear coupling measurements for larger proteins
J. Magn. Reson. 151, (2001) 64-67

Kövér, K. E., Batta Gy.:
Separating structure and dynamics in CSA/DD cross-correlated relaxation: A case study on trehalase and ubiquitin
J. Magn. Reson. 150, (2001) 137-146

Kövér, K. E., Batta Gy.:
Batta, Gy., Sztaricskai, F., Makarova, M. O., Gladkikh, E. G., Pogozheva, V. V. Berdnikova, T. F.:
J. C. S. Chem. Commun. (2001) 501-502

Juhász, L., Dinya, Z., Antus, S. and Gunda, T. E.:
A new synthesis of two naturally occurring dihydrobenzo[b]furan-type neolignans of potential biological activity
Z. Naturforsch. B 56, (2001) 554-559

Könyvek - Books:

Z. Györgydeák, I. F. Pelyvás:
C-Glycosylation, in "Glycoscience Chemistry and Chemical Biology"
(Eds.: B. Fraser-Reid, K. Tatsuta, J. Thiem) Springer-Verlag, Heidelberg, 2001, Vol. 1, pp. 691-748.

I. F. Pelyvás, Z. Györgydeák:
C-C Bond formation, in: "Glycoscience Chemistry and Chemical Biology"
(Eds.: B. Fraser-Reid, K. Tatsuta, J. Thiem) Springer-Verlag, Heidelberg, 2001, Vol. 1, pp. 305-364.

Szabadalmak - Patents:

P. Herczegh, J. F. Hartmann, Á. Kovács, F. J. Sztaricskai, M. Hornyák:
Therapeutic Derivatives of Diphosphonates
6,3323.424 B 1 sz. U.S. Patent (25. Dec. 2001)


2000


Tamas E.Gunda:
Rearrangement and degradation of cephalosporins and penicillins in the presence of mercury(II) trifluoroacetate
Org. Letters 2, (2000) 103-105

László Juhász, Zoltán Dinya, Sándor Antus and Tamás E. Gunda
A new approach for the synthesis of naturally occuring dihydrobenzo[b]furan-type neolignins of potential biological activity
Tetr. Letters 41, (2000) 2491-2494

Tamas E. Gunda
Chemical drawing programs – The comparison of ISIS/Draw, ChemDraw, ChemWindow, ChemSketch and Chemistry 4-D Draw
Internet J. Chem. 3, (2000) L 25 (ISSN 1099-8292). See the updated version: http://dragon.unideb.hu/~gundat/rajzprogramok/dprog.html

F. Sztaricskai, A. Csorvási, A. Horváth, Gy. Batta, Z. Dinya:
Synthesis and conformational studies of unnatural pirimidine nucleosides
J. Carbohydr. Chem. 19, (2000) 1223-1233

Coxon B., Sári N., Batta Gy., Pozsgay V.
NMR spectroscopy, molecular dynamics, and conformation of a synthetic octasaccharide fragment of the O-specific polysaccharide of Shigella dysenteriae type 1
Carbohydrate Res. 324, (2000) 53-65

Tóth A., Medgyes A., Bajza I., Lipták A., Batta Gy., Kontrohr T., Péterffy K., Pozsgay V.
Synthesis of the repeating unit of the O-specific polysaccharide of Shigella sonnei and quantitation of its serologic activity
Bioorg. Med. Chem. Lett. 10, (2000) 19-21

S. Garadnay, P. Herczegh, S. Makleit, T. Friedmann, P. Riba, S. Fürst
Reactions of morphine derivatives with phenyliodo(III)diacetate (PIDA): Synthesis of new morphine analogues Current. Med. Chem., (2000) 1-25

A. Borbás, G. Szabovik, Zs. Antal, K. Fehér, M. Csávás, L. Szilágyi, P. Herczegh, A. Lipták
Sulfonic acid analogues of the sialyl Lewis X tetrasaccharide
Tetr. Asymm., 11, (2000) 549-566

Á. Kovács-Kulyassa, P. Herczegh, F. Sztaricskai
Cefalosporin Podand Derivatives
J. Antibiotics, 53, (2000) 1207-1211

K. E. Kövér, K. Fehér, L. Szilágyi, A. Borbás, P. Herczegh, A. Lipták:
Synthesis of beta-D-galactofuranosyl nucleoside analogues. A new type of beta-D-galactofuranosidase inhibitor
Carbohyd. Res., 333, 123-128 (2001)

1999


Batta, K.E. Kövér, J. Kowalewski:
A comparison of 1D and 2D (Unbiased) experimental methods for measuring the csa/dd crosscorrelated relaxation
J. Magn. Res. 136, (1999) 37-46.

L. Tamás, T.E. Gunda, F. Sztaricskai:
On the preparation of 2-substituted cephalosporin sulfoxides via anionic intermediates
J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, (1999) 721-725

L. Kürti, P. Herczegh, J. Visy, M. Simonyi, S. Antus, A. Pelter:
New insights into the mechanism of phenolic oxidation with phenyliodonium(III) reagents
J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, (1999) 379-380

A. Borbás, G. Szabovik, Zs. Antal, P. Herczegh, A. Agócs, A. Lipták:
Sulfonomethyl analogues of aldos-2-ulosonic acids. Synthesis of a new sialyl Lewis X analogue
Tetrahedron Lett., 40 (1999) 3639-3642

F. Sztaricskai, Gy. Batta, Z. Dinya, M. Hornyák, E. Rőth, R. Masuma, S. Omura:
Structural modification of the lincomycin antibiotic
J. Antib. 52/11/ (1999) 1050-1055

F. Sztaricskai, I.E. Takács, F. Pusztai, G. Szabó, I. Csípő:
Antiulcer effect of the N- and O-b-D-glucopyranosides of 5-aminosalicylic acid
Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem. 332 (1999) 321-326

M. Hornyák, J.F. Hartmann, F.J. Sztaricskai, Á. Koncz, F. Hernádi:
Beta-lactam antibiotics functionalized with gem-bisphosphonates
Acta Pharm. Hung. 69 (1999) 213-217

Gy. Batta, K. E. Kövér:
Heteronuclear coupling constants of hydroxyl protons in a water solution of oligosaccharides: trehalose and sucrose
Carbohydr. Res. 320 (1999) 267-272

K. E. Kövér, Gy. Batta:
A general scheme for suppression of ABX strong coupling signals in heteronuclear scalar and dipolar correlation experiments
J. Magn. Res. 138 (1999) 89-97

A. El-Joubary, M. Bruix, J. Santoro, V. Cafaro, R. Sconamiglio, A. Di Donato, G. D'Alessio, K.E. Kövér, Gy. Batta, L. Szilágyi, M. Rico:
Letter to the Editor:
1H and 15N sequential assignment and solution secondary structure of 15N labelled human pancreatic ribonuclease
J. Biomol. NMR 15, (1999) 265-266

Könyvek – Books:

Sztaricskai Ferenc:
A gyógyszerészi kémia alapjai I. Tankönyv. KLTE, Debrecen (1999)

Sztaricskai Ferenc:
A gyógyszerészi kémia alapjai III. Tankönyv. KLTE, Debrecen (1999)

Gunda Tamás:
Penicillinek, kefalosporinok és egyéb ß-laktám antibiotikumok. A kémia újabb eredményei 84. Akadémiai Kiadó, Budapest (1998)

1998


I. F. Pelyvás, J. Thiem, Z. G. Tóth:
Access to Thromboxane-B Compounds from Carbohydrates
J. Carbohydr. Chem. 17 (1998) 1-26.

Gunda T.:
Kémiai rajzolóprogramok - ISIS/Draw, ChemDraw és ChemWindow összevetése
Magy. Kém. Foly. 104 (1998) 25-33.

P. Herczegh, Á. Kovács-Kulyassa, Gy. Erdősi, L. Kovács, T. Menyhárt, P. T. Szabó, J. Környei:
Thioglycosidic Carbohydrate Podands
Carbohydr. Lett. 3 (1998) 59-64.

L. Tamás, G. N. Szőke, T. E. Gunda, F. Sztaricskai:
Anomalous N-Methyl-morpholine N-Oxide/Osmium Tetroxide Oxidation of Penicillins and Cephalosprines
ACH-Modells in Chemistry 135 (1998) 207-212.

T. E. Gunda, L. Tamás, Sz. Sályi:
Reactions of Cephalosporin Sulphones 1. Rearrangement of the b-Lactam Ring to A Triazole Derivative
Tetrahedron Lett. 39 (1998) 3061-3064.

Gunda T., N. Szőke G., Tamás L., Sályi Sz.:
Néhány érdekes új átrendeződés a kefalosporin antibiotikum származékok körében
Acta Pharm. Hung. 68 (1998) 79-85.

T. E. Gunda, G. N. Szőke:
Reactions of Cephalosporin Sulphones 2. Rearrangement of 2
a-Bromocephem Sulphones to Pyrroles
Tetrahedron 54 (1998) 6565-6570.

T. E. Gunda, G. N. Szőke:
Rearrangement Reactions of 2-Substituted Cephalosporins
Electronic Conference on Heterocyclic Chemistry '98, Article 105. H. S. Rzepa and O. Kappe, (eds), Imperial College Press, 1998, ISBN 981-02-3594-1 (http://www.ch.ic.ac.uk/ectoc/echet98/)

Gy. Batta, A. Lipták, R. Schneerson, V. Pozsgay:
Conformational Stabilization of The Altruronic Acid Residue in the O-Specific Polysaccharide of Shigella sonnei/ Plesiomonas shigelloides
Carbohydr. Res. 305 (1998) 93-99.

D. Uhrín, Gy. Batta, V. J. Hruby, P. N. Barlow, K. E. Kövér:
Sensitivity- and Gradient-Enhanced Hetero (
w1) Half-Filtered TOCSY Experiment for Measuring Long-Range Heteronuclear Coupling Constans
J. Magn. Reson. 130 (1998) 155-161.

Sztaricskai F.:
Bognár Rezső (1913-1990) emlékezete nyolcvanötödik születésnapján
Debreceni Szemle 2 (1998) 257-272.

A. Csorvási, K. E. Kövér, M. M. Menyhárt, F. Sztaricskai, Y. V. Dobrynin, T. G. Nikolaeva:
Synthesis of Phosphoramide Mustard Analogues of Daunomycin and Carminomycin
Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem. 331 (1998) 265-268.

J. Kerékgyártó, K. Ágoston, Gy. Batta, J. P. Kamerling, J. F. G. Vliegenhart:
Synthesis of Fully and Partially Benzylated Glycosyl Azides via Thioalkyl Glycosides as Precursors for the Preparation of N-Glycopeptides
Tetrahedron Lett. 39 (1998) 7189-7192.

K. Gulácsi, Gy. Litkei, S. Antus, T. E. Gunda:
A Short and Facile Synthetic Route to Prenylated Flavones. Cyclodehydrogenation of Prenylated 2'-Hydroxychalcones by a Hypervalent Iodine Reagent
Tetrahedron 54 (1998) 13867-13876.

A. Agócs, A. Bényei, L. Somogyi, P. Herczegh:
Cycloaddition Reactions of Carbohydrate Derivatives. Part VII: [3+2] Cycloadditions of Chiral Nitrilimines
Tetrahedron: Asymmetry 9 (1998) 3359-3363.

F. Sztaricskai, Gy. Batta, Z. Dinya, I. F. Pelyvás, P. Herczegh, T. E. Gunda, I. Koczka:
Synthesis of Cephalosporins Carrying Isoxazolyl Acetamido and Related Side Chains
Khim. Het. Soed. (1998) 1524-1535.

A. M. Gómez, S. Mantecón, S. Velazquez, S. Valverde, P. Herczegh, J. C. López:
Carbohydrates to Carbocycles: Regio- and Stereoselectivity in the Intramolecular [2+2] Photocycloaddition of Dienic 2-Enono-
d-lactones
Synlett (1998) 1402-1404.

Gy. Batta, K. E. Kövér, J. Kowalewski:
A Comparative Study on Liquid State CSA Methods
In: Applications of NMR to the Study of the Structure and Dynamics of Supermolecular Complexes, NATO Advenced Research Series (Ed. M. Pons), KLUWER Academic Publ., Dordrecht, 1998.

Gy. Batta, K. E. Kövér, J. Kowalewski:
Liquid State CSA: Comparatison of Methods
In: Proceedings of the Joint 29th Ampere - 13th ISMAR International Conference, Berlin, Germany, August 2-7, 1998, pp. 704-705, ISBN 3-7983-1780-1.

A. El-Joubari, M. Bruix, J. Santoro, M. Rico, K. E. Kövér, Gy. Batta, L. Szilágyi:
1H and 15N Assigments, Structure and Dynamics of Recombinant Human Pancreatic Ribonuclease
In: Proceedings of the Joint 29th Ampere - 13th ISMAR International Conference, Berlin, Germany, August 2-7, 1998, pp. 439-440, ISBN 3-7983-1780-1.

Z. Djarmati, J. Csanádi, S. Filip, Z. Dinya, V. Najdenova, R. M. Jankov:
High Antioxidant Activity of Extract Obtained from Osage Orange with Aid Supercritical CO
2 Extraction
In: Supercricital Fluids, Materials and Natural Products, Proc. Int. Conf., Tome 2: Natural Products Advanced Processes Reactions, Nice, 1998, pp. 687-692.

M. Nógrádi, Gy. M. Keserű, M. Kajtár-Peredy, B. Vermes, N. T. T. Ha, Z. Dinya:
The Unwanted Synthesis of (E,E)-4,21-Dimethoxy-2,19-dioxahexacyclo [30,2,2,2
15,18,
1
3,7,120,24]tetratiacontan-3,5,7(35),13,15,17,20,22,24(38),30,32,34,36,39-tetradecen-12,29-dion and Other Attempts at the Synthesis of Acerogenins
ACH-Modells in Chemistry 135 (1998) 57-78.

Z. Dinya:
New Trends in Mass Spectrometry: Developments and Applications
In: Proceedings of the Japan-Hungary Joint Seminar on Phisics in Modern Science and Technology (Eds. R. Shimazu, D. Berényi), Japan Society for the Promotion of Science, Tokyo, 1998, pp. 82-87.

Nagy E., Dinya Z., Czompa A., Antus S.:
Oxigéntartalmú heterociklusos vegyületek optikai izomerjeinek gázkromatográfiás elválasztása
Gyógyszerészet 42 (1998) 405.

A. Földesi, T. V. Matseva, Z. Dinya, J. Chattopadhyaya:
Synthesis of Partially Deuterated 2'-Deoxyribonucleoside Blocks and Their Incorporation into An Oligo-DNA for Simplification of Overcrowding and Selective Enhancement of Resolution and Sensitivity in the
1H NMR Spectra
Tetrahedron 54 (1998) 14487-14514.

A. Kerényi, G. Kiss, Z. Dinya:
Nitrate and Organic Chemicals in Soil and Grounwater at Foothills of the Bükk Mountains
In: Soil Pollution (Ed. Gy. Filep), Agric. Univ. of Debrecen, Debrecen, 1998, Tempus Jep 9240, ISBN 963-0364-069.

Szabadalom/Patent:

Péczely A., Pelyvás I., Sztaricskai F.:
Laboratóriumi hűtőkészülék
214398 sz. Magyar Szabadalom (1998. 01. 16.)

1997

P. Herczegh, I. Kovács, Gy. Erdősi, T. Varga, A. Agócs, L. Szilágyi, F. Sztaricskai, A. Berecibar, G. Lukacs, A. Olesker:
Stereoselective Cycloaddition Reactions of Carbohydrate Derivatives
Pure
& Appl. Chem. 69 (1997) 519-524.

Á. Kovács-Kulyassa, P. Herczegh, F. Sztaricskai:
Synthesis of Conagenin Analogs Modified at 3'-Carbon Atom
Tetrahedron 53 (1997) 13883-13896.

Z. G. Tóth, I. F. Pelyvás, Cs. Szegedi, P. Benke, E. Magyar, T. Miklovicz, Gy. Batta, F. Sztaricskai:
Synthesis of New Anhydro And Branched-chain Cyclitols
Carbohydr. Res. 300 (1997) 183-189.

F. Sztaricskai, Z. Dinya, Gy. Batta, A. Mocsári, M. Hollósi, Zs. Majer, R. Masuma, S. Omura:
Chemical Synthesis and Structural Study of Lincomycin sulfoxides And A Sulfone
J. Antibiot. 50 (1997) 866-873.

T. E. Gunda, F. Sztaricskai:
2-Amino-1-phenyl-propan-1,3-diol as Chiral Auxiliary. Application in the Synthesis of cis-3-Phtalimido-4-styryl-2-azetidinones
Tetrahedron 53 (1997) 7985-7998.

T. E. Gunda, G. N. Szőke:
Regiospecific Bromination of Cephalosporin Sulfones at C-2 with Cyanogen Bromide
Synth. Commun. 27 (1997) 3395-3404.

Gy. Batta, K. E. Kövér, J. Gervay, M. Hornyák, G. M. Roberts:
Temperature Dependence of Molecular Conformation, Dynamics and Chemical Shift Anisotropy of
a,a-Trehalose in D2O by NMR Relaxation
J. Am. Chem. Soc. 119 (1997) 1336-1345.

L. Sípos, T. Gunda, M. Zsuga:
The Role of Complex Formation in The Anionic Polymerization of L-Lactide
Polymer Bulletin 38 (1997) 609-612.

9.J. Kerékgyártó, K. Ágoston, Gy. Batta, Z. Szurmai:
Synthesis of Spacer-armed Carbohydrate Components of The Mycobacterium avium Serocomplex Serovar 8
Carbohydr. Res. 297 (1997) 153-161.

E. Ősz, E. Sós, L. Somsák, L. Szilágyi, Z. Dinya:
A Straightforward Route to Hydantocidin Analogues with Pyranose Ring Structure
Tetrahedron 53 (1997) 5813-5824.

Sztaricskai F., Dinya Z., Batta Gy., Masuma R., Omura S.:
Linkomicin antibiotikum kémiai módosítása
Magy. Kém. Foly. 103 (1997) 524-530.

László P., Mádiné Puskás M., Tóth Z. G., Varga Zs., Hornyák M., Batta Gy., Pelyvás F. I., Sztaricskai F.:
Antibiotikumok szintézise szénhidrátokból
Magy. Kém. Foly. 103 (1997) 147-162.

L. Szilágyi, T. E. Gunda, D. Ljevakovic, B. Vranesic, J. Tomasic, V. Sporec:
Solution Conformations by NMR of Novel Peptides Related to Cell Wall Peptidoglycan.
In: Spectroscopy of Biological Molecules: Modern Trends (P. Carmona, R. Navarro, A. Hernanz Eds.) Kluwer Academis Publishers, Amsterdam, 1997, pp. 33-34.

Gy. Batta, A. Lipták, R. Schneerson, V. Pozsgay:
Conformational Stabilization of The Altruronic Acid Residue in The O-Specific Polysaccharide of Shigella sonnei/ Plesiomonas shigelloides
Carbohydr. Res. 305 (1997) 93-99.

Könyvek – Books:

Z. Györgydeák, I. F. Pelyvás:
Monosaccharide Sugars
Academic Press, San Diego, 1997, p. 507.

Gy. Batta, K. E. Kövér, Cs. Szántay Jr. (Editors):
Methods for Structure Elucidation by High-Resolution NMR.
Elsevier, Amsterdam-New York, 1997, p. 357.


1996


Gy. Batta, M. F. Cristofaro, G. J. Sharman, D. H. Williams:
Demonstration of the Difference in Binding Affinity Between the Two Binding Sites of the Ristocetin A Asymmetric Dimer
J. Chem. Soc. Chem. Commun. 101-103 (1996)

Sz. Sályi, L. Tamás, T. E. Gunda, F. Sztaricskai:
An Improved Stereospecific Preparation of 7a-Alkoxycephalosporins
Synth. Comm. 26, 445-452 (1996)

F. Sztaricskai, Z. Dinya, M. M. Puskás, Gy. Batta, R. Masuma and S. Omura:
Semisinthetic Modification of Antibiotic Lincomycin
J. Antibiotics 49, 941-943 (1996)

Cs. Pető, Gy. Batta, Z. Györgydeák and F. Sztaricskai:
Glycoside Synthesis with Anomeric 1-N-Glycobiosyl-1,2,3-Triazoles
J. Carb. Chemistry 15, 465-483 (1996)

Árpád Kovács-Kulyassa, Pál Herczegh and Ferenc J. Sztaricskai:
First Synthesis of Conagenin Diastereoisomers
Tetrahedron Lett. 37, 2499-2502 (1996)

J. Ptilik, P. Bagossi, J. Jekő and J. Tőzsér:
Synthesis of cephalosporin oligopeptides as potential proteinase inhibitors
Pharmazie, 51/10, 700-704, (1996)

Gy. Litkei, K. Gulacsi, S. Antus, Z. Dinya:
Reaction of Chalcones with NBS, a Simple one Pot Synthesis of 2-Aroyl- Benzo[b]furans
Synth. Comm., 26/26, 3061-3074, (1996)

P.T. Szabó, G. Pócsfalvi, Z. Györgydeák, Á. Somogyi, Z. Dinya:
Electron Impact Mass Spectrometry of 2-Aryl-thiazolidine-4-carboxylic Acids
Rapid Comm. in Mass Spectrom.,10, 1136-1140, (1996)

Z. Dinya, F. Sztaricskai, E. Horváth, J.B. Schaág, K. Varró:
Studies of the Components of Crude Desertomycin Complex by Means of Electrospray and Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometric Techniques
Rapid Comm in Mass Spectrom. 10, 1439-1448 (1996)

M. Udvardy, E. Posan, J. Harsfalvi, Z. Dinya:
New pentamidine related substances which simultaneously inhibit platelet aggregation and accelerate plasmin generation and in vitro clot lysis
Blood Coagulation and Fibrinolysis, 7, 256-258, (1996)

Györgydeák, L. Szilágyi, Z. Dinya, J. Jekő:
Practical route to the anomeric methyl (5-acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non2-ulopyranosyl) onate azides
Carbohydr. Res., 291, 183, (1996)

Zs. Samu, K. Békési, Sz. Nyiedi, E. Baitz, Z. Dinya, S. Antus:
New Antihepatotoxic Flavanolignans from Silibum Marianum L.
In: Flavonoids and Bioflavonoids 1995 (Proceedings of the International Bioflavonoid Symposium, Vienna, Austria, July 16-19, 1995) Eds.: S. Antus, M. Gábor, K. Vetschera, Akadémiai Kiadó, Bp., 377-382, (1996)

Z. Dinya, Gy. Litkei, J. Jekő, K. Varró, S. Antus:
GC-LC-MS Studies of the Extracts of Buds of Pupulus Nigra
In: Flavonoids and Bioflavonoids 1995 (Proceedings of the International Bioflavonoid Symposium, Vienna, Austria, July 16-19, 1995) Eds.: S. Antus, M. Gábor, K. Vetschera, Akadémiai Kiadó, Bp., 255-265, (1996)

Gyula Batta, Michael F. Cristofaro, Gary J. Sharman and Dudley H. Williams:
Demonstration of the difference in binding affinity between the two binding sites of the ristocetin A asymmetric dimer
Chem. Commun., 101-103, (1996)